test
Skriftstørrelse: Font str. 1 Font str. 2 Font str. 3

Skip Navigation LinksLogistikk-og-støtte-2020

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / Bokmål / Prosjekter / Logistikk og støtte 2020 (LOGOS)
Beskyttelsesbriller
​Beskyttelsesbriller, Setermoen. Foto: Forsvaret
Logistikk og støtte 2020 (LOGOS)
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
09.06.2011
Linje
Prosjektet skal bidra til å videreutvikle Forsvarets logistikk i et helhetlig og langsiktig perspektiv, etter 2020.
​Prosjektet skal forsøke å svare på de hovedutfordringer som Forsvaret står overfor, både innenfor logistikk for understøttelse av operasjoner i Norge og utland og daglig drift i Norge. Det skal bidra til å utvikle et logistikk- og støttekonsept for operasjoner i et langsiktig perspektiv; fra år 2020. Konseptet nyttes som grunnlag til politiske og fagmilitære vurderinger og beslutninger innen området, og skal kunne nyttes i fremtidige forsvarsstudier eller tilsvarende.

Formålet er også at konseptet skal kunne nyttes som innspill til den operative forsvarsstruktur for øvrig, på en slik måte at logistikk- og støtte blir en naturlig del av operasjonsplanlegging på overordnet nivå. Prosjektet skal vurdere hvilke rammer som vil være styrende for logistikk- og støttestruktur i det langsiktige målbilde. Prosjektet skal utarbeide alternative forslag for et logistikk- og støttekonsept for operasjoner, nasjonalt og internasjonalt, i målbilde 2020, basert på antatte fremtidige strukturer for det enkelte konsept.
Skygge