test
Skriftstørrelse: Font str. 1 Font str. 2 Font str. 3
Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / Bokmål / Prosjekter
Prosjekter
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
05.11.2012
Linje
Forskningsvirksomheten ved FFI er i sin helhet prosjektorganisert. Dette bidrar til fleksibilitet og evne til hurtig respons på forskningsoppdrag.

Virksomheten ved FFI spenner fra grunnleggende og kunnskapsoppbyggende forskning til strategisk rådgivning, fra teknisk utvikling og støtte til materiellanskaffelser til innfasing og testing av militært materiell.

Spennvidden er stor både faglig og i type arbeid. Samtidig forholder FFI seg til mange ulike aktører i Forsvaret - fra det politiske og strategiske nivået i FD og Forsvarsstaben til operatører og brukere av et gitt system. I tillegg forholder FFI seg til en rekke aktører innen militær forskning, akademia, industri og øvrige statlige organer. På bakgrunn av denne spennvidden i vår virksomhet fant instituttet det hensiktsmessig i 2010 å innføre en ny inndeling og kategorisering av prosjektporteføljen som reflekterer bredden i arbeidene våre og som i rapporteringene kan møte flere ulike formål.

 

FFIs virksomhetsområder: 

  1. Forsvarsstruktur-, konsept- og operasjonsanalyser
  2. Samfunnssikkerhet
  3. Nettverk, kommando, kontroll og kommunikasjon
  4. Etterretning, overvåkning og oppklaring
  5. Kampsystemer
  6. Sensorsystemer og signaturtilpassing
  7. Våpensystemer, -virkninger og beskyttelse
  8. Menneskelige faktorer, utstyr og beskyttelse

 

Nettredaksjonen jobber med oppdatering av prosjektsidene.

 

Skygge