Tema

Cyber

Hvordan vinnes en cyberkrig?

Forsvarets IKT-anskaffelser i dag er med på å skape morgendagens cyberdomene. I dag handler ordet «cyberangrep» ofte om datainnbrudd. Samtidig finnes det eksempler på staters bruk av cyberspace til spredning av villedende informasjon, og til innblanding i andre lands valg.

I det digitale verdensrommet kan det foregå både etterretningsoperasjoner, angrep og forsvar. En viktig del av FFIs forskning handler om å se på strukturer, muligheter og kostnader i Forsvarets del av cyberspace.

Definisjoner

Her bør vi få inn definisjoner på cyberdomene, cyberspace, cyberangrep og cyberkrig.

Relatert innhold