Skip Navigation LinksEr-vi-forberedt-paa-toffere-tider

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / no / Aktuelt / Kalender / Tidligere arrangementer / Er vi forberedt på tøffere tider?
Aktuelt
Kornåker

​​​Illustrasjonsfoto: ​Erik Bleken, DSB. 

Er vi forberedt på tøffere tider?
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
27.08.2014
Linje
FFI, i samarbeid med Norsk Landbrukssamvirke, inviterer til konferanse om norsk matsikkerhet og matforsyning.

​Tilgang til mat og vann er blant menneskers aller mest grunnleggende behov, og dermed viktige forutsetninger for samfunnssikkerhet. Norge har en havbasert matproduksjon på over tre millioner tonn årlig. Landbasert matproduksjon er en del lavere. 
 
For å vurdere sårbarheten i norsk matproduksjon og matforsyning, er det viktig med kunnskap om hvilke faktorer som kan påvirke dette på kort og lang sikt. FNs klimapanel fastslår at etterspørselen etter mat vil stige med 14 prosent hvert tiende år. I samme tidsperiode vil matproduksjonen synke med to prosent.
 
Faren for ressurskonflikter mellom land vil trolig øke betydelig. Samtidig viser erfaringer at tilgang på både råvarer og relatert materiell kan avhenge av den globale sikkerhetspolitiske situasjonen.  Klimaendringer og økte krav til effektive forsyningskjeder vil også kunne påvirke norsk matforsyning.  
 
På denne konferansen legges det opp til en faktabasert framstilling og diskusjon av norsk matforsyning i et samfunnssikkerhetsperspektiv.

  • Hvilke sårbarheter kan føre til svikt i norsk matforsyning, og hvor sannsynlig er det?
  • Er det behov for økt beredskap i matforsyning og matproduksjon?
  • Hvordan kan matberedskapen innrettes?
  • Hvor lenge skal vi kunne være selvforsynt med mat i en kritisk situasjon?
  • Kan erfaring og analyser Fra andre områder innen samfunnssikkerhet brukes for å vurdere sårbarheten i norsk matproduksjon og matforsyning? 
     
Dagen avsluttes med en paneldebatt. Antall plasser er begrenset, og inviterte deltakere vil bli prioritert. Deler av konferansen vil bli holdt på engelsk.

Konferanse

HVOR:
Oslo Militære Samfunds lokaler, Myntgaten 3, Oslo

NÅR:
Torsdag 18. september kl. 08.45-15.30

PÅMELDING:
Frist for påmelding: 12. september
ffi-seminar@ffi.no eller 63 80 72 07

© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt