Skip Navigation LinksFFI-FORUM-Kommunikasjon-under-vann

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / no / Aktuelt / Kalender / Tidligere arrangementer / FFI-forum: Kommunikasjon under vann
Aktuelt
Forskere ved FFI og Kongsberg Maritime setter ut utstyr for å måle kommunikasjonsforholdene under vann. Foto: FFI
FFI-forum: Kommunikasjon under vann
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
03.04.2012
Linje
Fra dagliglivet er vi vant til å ha tilgang til all verdens informasjon via internettet omtrent uansett hvor vi er. Under vann er situasjonen en annen.

Radiobølger og synlig lys har svært kort rekkevidde i vann. Kommunikasjon kan derfor bare skje ved hjelp av lydbølger. Slike bølger beveger seg imidlertid langsomt, og avbøyes mye i vann. Det er derfor mye vanskeligere å kommunisere i vann enn i luft.

På FFI-forum vil vi vise hvordan undervannskommunikasjon og -nettverk likevel kan knytte undervannsdomenet sammen med resten av verden. 
 

Militær og sivil nytte

Militært utstyr under vann kan brukes til havneovervåking, anti-undervannsbåtkrigføring, minejakt, og områdeovervåking. Slikt utstyr kan utveksle informasjon med hverandre og omverdenen ved hjelp av undervannskommunikasjon. Det samme gjelder sivilt utstyr, som fjerntliggende havbunnsinstallasjoner for miljøovervåking og sporing av marint liv.

Under vann er det en mørk og i stor grad ukjent verden. Det er potensial til å få ”opplyst” denne verdenen, ved å bruke kommunikasjon og nettverk under vann til å hente inn informasjon fra undervannsfarkoster og sensorer. Dette kan ha stor nytteverdi både militært og sivilt.

Vi vil i dette FFI-forum diskutere eksisterende og framtidige bruksområder for kommunikasjon og nettverk under vann.

Last ned invitasjon (pdf)
 

FFI-forskerne Roald Otnes og Paul van Walree har sammen med syv andre forfattere skrevet boka ”Underwater Acoustic Networking Techniques”. Last ned boka (pdf) 

FFI-FORUM 24. april

HVOR:
Oslo Militære Samfunds lokaler, Myntgaten 3, Oslo 

NÅR:
Tirsdag 24. april kl. 13.00-15.00

PÅMELDING:
ffi-forum@ffi.no eller 63 80 72 07

INNLEDERE:
Connie Elise Solberg
, forsker, FFI
Roald Otnes, forsker, FFI

KOMMENTATORER:
Bjørn Jalving, Executive Vice Precident, Kongsberg Maritime Subsea Division
Ole-Andreas Vatle-Dahl, Orlogskaptein, Undervannsbåtvåpenet

ANNET:
Etter innledningene er det kaffe og kake, før vi åpner for paneldebatt og spørsmål

© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt