Skip Navigation LinksFFI-forum-Additiv-produksjon

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / no / Aktuelt / Kalender / Tidligere arrangementer / FFI-forum: Additiv produksjon
Aktuelt

​Illustrasjon: FFI.

FFI-forum: Additiv produksjon
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
06.09.2016
Linje
Additiv produksjon, eller 3D-printing, er en teknologi i rask utvikling som gir Forsvaret nye muligheter.

​Teknologien har gått fra å kunne visualisere prototyper til å kunne produsere fullverdige sluttprodukter. Utviklingen går raskt, både på maskin- og prosessiden, og også innen utvikling av nye materialer.

 

Meld deg på


På FFI-forumet gir vi en oversikt over de ulike teknologiene innen additiv produksjon og belyser både muligheter og utfordringer med teknologien. Vi vil også komme inn på teknologiens modenhet, framtidsutsikter og betydning for Forsvaret.


Additiv produksjon representerer store muligheter for Forsvaret og forsvarsindustrien.


Å kunne produsere reservedeler i felt vil redusere behovet for et reservedelslager og samtidig bidra til å redusere kostnadene. Potensialet er stort, men det er også en del utfordringer, blant annet innenfor immaterielle rettigheter (IPR), garanti og komponentkvalitet.


FFI har hatt prosjekter som har sett på teoretisk potensiale og praktisk gjennomførbarhet i felt, senest under Cold Respons 2016. En container med utstyr for å modellere og produsere nye produkter i 3D-printer ble testet ut, og resultater fra øvelsen blir presentert på forumet.  

FFI-forum 27. september

HVOR:
Oslo Militære Samfunds lokaler, Myntgaten 3, Oslo

NÅR:
Tirsdag 27. september fra kl. 13.00-15.00

INNLEDER:
Sjefingeniør Jan Rune Nilssen,
utviklingsoffiser SORD Christian Duun Norberg og
overingeniør Guri Nonsvik, alle fra FFI.

KOMMENTATORER:
Oberst Halvor Johansen, sjef FS Stab Matrutv.-avd
Børsemaker Didrik Sørlie, Tronrud Engineering 

KONTAKT:
E-post: ffi-forum@ffi.no
Tlf: 63 80 72 07
© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt