Skip Navigation LinksFFI-forum-Autonomi-et-utvidet-perspektiv

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / no / Aktuelt / Kalender / Tidligere arrangementer / FFI-forum: Autonomi – et utvidet perspektiv
Aktuelt

​Droner som samarbeider er en viktig del av et høyteknologisk forsvar. Illustrasjonsfoto: Shutterstock

FFI-forum: Autonomi – et utvidet perspektiv
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
04.01.2018
Linje
Autonome systemer, det vil si ubemannede farkoster, kjøretøy og droner, er en viktig del av et høyteknologisk forsvar.

Meld deg på FFI-forum

 

Som rådgiver for forsvarssektoren skal FFI vurdere hvilke muligheter og utfordringer teknologien gir, og slik bidra til kompetanse og løsninger som møter behovene til Forsvaret.

 

Men utviklingen av autonome systemer må også sees i et større sikkerhetspolitisk perspektiv.


Teknologiutviklingen innen autonomi er kommet lenger i USA enn i Europa. Dette teknologigapet vil påvirke samarbeidet i Nato. Samtidig ser vi at USA er blitt mindre villig til å ta en internasjonal lederrolle. Det tvinger EU til å utvikle strategisk autonomi - en mer selvstendig og enhetlig sikkerhetspolitikk. Målet om strategisk autonomi framheves i EUs globale strategi fra 2016.


Den teknologiske utviklingen i europeisk forsvar vil være avgjørende for EUs framtidige sikkerhetspolitiske ambisjoner.


FFI har sett nærmere på drivkreftene bak utviklingen av militære droner i et EU-perspektiv. Målet er å lære mer om samspillet mellom teknologiutvikling og europeisk sikkerhetspolitikk.


Disse drivkreftene kan hjelpe oss å forstå og måle begrepet strategisk autonomi, altså i hvilken grad EU er sikkerhetspolitisk selvstendig. 


Vil innfasing av droner bidra til å rette opp mangler i Europas evne til å ivareta egen sikkerhet? Det vil få betydning for EUs ambisjoner om autonomi i sikkerhets- og forsvarspolitikken.

 

Les mer i rapporten «Utviklingen av droner og EUs søken etter strategisk autonomi»

FFI-forum 30. januar

HVOR:
Oslo Militære Samfunds lokaler, Myntgaten 3, Oslo

NÅR:
Tirsdag 30. januar
kl. 13.00 - 15.00

INNLEDER:
Bjørn Olav Knutsen, Sjefsforsker, FFI

KOMMENTATORER:
John Olav Birkeland, oberstløytnant, Space program, Forsvarsdepartementet.
Erik Breidlid, råd for sikkerhets- og forsvarspolitikk ved Norges EU-delegasjon i Brussel

© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt