Skip Navigation LinksFFI-forum-Beskyttelse-av-stridskjøretøy

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / no / Aktuelt / Kalender / Tidligere arrangementer / FFI-forum: Beskyttelse av stridskjøretøy
Aktuelt

Ny teknologi kan beskytte stridsvogner og andre kjøretøy bedre, og det uten å tynge dem ned med ekstra pansring. Foto: Forsvaret.

FFI-forum: Beskyttelse av stridskjøretøy
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
05.10.2016
Linje
Forsvaret skal nå oppgradere sine stridskjøretøy og gjøre dem relevante for dagens og framtidens forsvar. Da er ballistisk beskyttelse en stor utfordring.

I stedet for å tynge ned kjøretøyene med enda mer pansring, som blant annet gir dårligere mobilitet, bør Forsvaret se nærmere på aktive beskyttelsessystemer (APS).

 

– Dette er det nyeste innen ballistisk beskyttelse. APS på stridskjøretøy vil automatisk oppdage trusler og aktivere et motmiddel, sier FFI-forsker Arild Skjold, som skal være hovedinnleder på forumet.

 

Motmidlene det er snakk om kan enten være av typen hard-kill, som ødelegger trusselen, eller såkalt soft-kill, som lurer eller jammer trusselen. Slike systemer er i ferd med å bli kommersielt tilgjengelige. Både Israel og Russland har implementert dem på sine nyeste stridsvogner.

 

FFI har testet APS i samarbeid med flere andre nasjoner. Vi har også gjort simuleringer av ulike typer systemer. På dette FFI-forumet vil vi fortelle om mulighetene og begrensningene vi ser med denne teknologien sammenlignet med mer konvensjonell beskyttelse.

FFI-forum 25. oktober

HVOR:
Oslo Militære Samfunds lokaler, Myntgaten 3, Oslo

NÅR:
Tirsdag 25. oktober fra kl. 13.00 - 15.00

INNLEDER:
Sjefsforsker Arild Skjold, FFI

KOMMENTATORER:
tbc

 

© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt