Skip Navigation LinksFFI-forum-Hvor-mye-tåler-Ola-og-Kari-soldat

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / no / Aktuelt / Kalender / Tidligere arrangementer / FFI-forum: Hvor mye tåler Ola og Kari soldat?
Aktuelt

​På FFI-forum 20. mars presenterer vi foreløpige funn fra vår forskning på ekstrembelatninger og restitusjon hos soldater.

FFI-forum: Hvor mye tåler Ola og Kari soldat?
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
Linje
Det er blitt flere kvinner i Forsvaret. Reagerer de annerledes enn menn på de ekstreme belastningene soldatlivet medfører?

​​Meld deg på FFI-forum

 

Lite søvn, matmangel, ekstremvær, stress og langvarig fysisk aktivitet. Soldater utsettes for enorme påkjenninger under krig og militære operasjoner.  Vi kaller det multifaktoriell stress. Forskning har vist at det kan føre til både tap av muskelmasse, redusert fysisk prestasjonsevne og hormonelle endringer. Men det er store individuelle forskjeller i hvordan soldater reagerer.


Ny kunnskap

For å lykkes i strid må soldatene være rustet til å motstå de negative følgene av militære ekstrembelastninger.


Tidligere studier på området er nesten utelukkende utført på mannlige soldater. I januar 2015 innførte Norge som første NATO-land allmenn verneplikt for menn og kvinner. Den økte andelen kvinner i Forsvaret har gitt oss mulighet til å få mer kunnskap om følgene av militære ekstrembelastninger også for kvinner.


FFI-prosjektet Allmenn verneplikt har i flere studier sett på følgende problemstillinger:

  • Fører militære operasjoner til tap av fysisk stridsevne?
  • Hvordan restituerer soldater etter ekstrembelastninger?
  • Er det kjønnsforskjeller i responsen på ekstrembelastninger?

Under FFI-forum om ekstrembelastninger og restitusjon hos soldater 20. mars, presenterer vi foreløpige funn fra vår forskning.


Dette er kunnskap som kan gjøre Forsvaret bedre til å ivareta sitt personell før, under og etter operasjoner.  Det kan også hjelpe forsvaret med å velge rett person til rett jobb når ulike oppdrag skal løses i framtiden.

FFI-forum 20. mars

HVOR:
Oslo Militære Samfunds lokaler, Myntgaten 3, Oslo

NÅR:
Tirsdag 20. mars
kl. 13.00 - 15.00

INNLEDER:
Hilde Teien, seniorforsker, FFI

KOMMENTATORER:
Harald Høiback, oberstløytnant, Forsvarets høgskole.
Thomas A. Valnes, Kaptein, Hærstaben

© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt