Skip Navigation LinksFFI-forum-Jihadisme-i-Europa

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / no / Aktuelt / Kalender / Tidligere arrangementer / FFI-forum: Jihadisme i Europa
Aktuelt

Det franske flagget prydet nasjonalgalleriet i London etter terrorangrepet i Paris. Foto: Jack Gordon/Creative Commons

FFI-forum: Jihadisme i Europa
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
23.11.2016
Linje
Det siste året har Europa blitt rystet av flere alvorlige terrorangrep. Hvordan har den islamske stat påvirket terrortrusselen og hva er framtidsutsiktene for jihadistisk terror i Europa?

Arrangementet er fulltegnet

 

Angrepene i Paris i november 2015 og i Brussel i mars 2016 var første gangen ett jihadistisk terrornettverk klarte å gjennomføre to store operasjoner på rad i Europa. Dette vitner om et økt trusselnivå. Angrepene viste også hvordan fremmedkrigere representerer en militær kapasitet for den islamske stat (IS) i Europa.

 

Noen av angriperne utga ga seg for å være flyktninger for å komme til kontinentet. Det gir grunnlag for bekymring. Paris-Brussel-nettverket overvåket til og med en kjernefysiker. Det kan indikere at IS har ambisjoner om å bruke radiologiske våpen i Europa. 

 

Hvor alvorlig er trusselen vi står overfor? Vil den øke? Eller vil de pågående militære operasjonene mot IS og al-Qaida, sammen med mottiltak mot europeiske ekstremister og fremmedkrigere, redusere trusselen?

 

Under dette FFI-forumet åpner vi for debatt om hvordan jihadismen kommer til å være i Europa i framtiden.

FFI-forum 13. desember

HVOR:
Oslo Militære Samfunds lokaler, Myntgaten 3, Oslo

NÅR:
Tirsdag 13. desember fra kl. 13.00 - 15.00

INNLEDERE:
Anne Stenersen, forsker, FFI
Petter Nesser, forsker, FFI
Thomas Hegghammer, forsker, FFI

KOMMENTATORER:
Anders Romarheim, førsteamanuensis ved Institutt for forsvarsstudier, Senter for transatlantiske studier.
Cato Hemmingby, doktorgradsstipendiat ved Politihøgskolen og seniorrådgiver sikkerhet og beredskap i Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon.

© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt