Skip Navigation LinksFFI-forum-Kan-vi-investere-mer-effektivt

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / no / Aktuelt / Kalender / Tidligere arrangementer / FFI-forum: Kan vi investere mer effektivt?
Aktuelt

AMRAAM er et eksempel på et hyllevareprodukt. Her blir AMRAAM satt på F-16 i forbindelse med Operation Oddyssey Dawn. Foto: Forsvaret.​

FFI-forum: Kan vi investere mer effektivt?
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
23.05.2016
Linje
Forsvaret bruker årlig 8–9 milliarder kroner, ca. 22 prosent av forsvarsbudsjettet, på materiellanskaffelser. En effektiv investeringsprosess påvirker både operativ evne og Forsvarets økonomi.

​Meld deg på
 

Investeringskostnadene har vokst dramatisk de siste årene og økte driftskostnader for det nye materiellet skaper store økonomiske utfordringer. I tillegg har materiellet lang levetid, slik at beslutningene som nå blir tatt i investeringsvirksomheten legger grunnlaget for et kostnadseffektivt forsvar de neste 20–40 årene. I Forsvaret er det dermed få beslutninger som er viktigere enn investeringene.
 
FFI-prosjektet Kostnadseffektiv drift av Forsvaret (KOSTER) har de siste to årene studert sentrale temaer som roller, ansvar og insentiver i investeringsprosessen, og konsekvenser av ulike anskaffelsesstrategier.

 

Vi forsøker å svare på spørsmål som:

  • Fungerer investeringsprosessen etter intensjonen?
  • Bør Forsvaret kjøpe mer hyllevare?
  • Setter Forsvaret så høye krav til nytt materiell at en "alltid" ender med å måtte utvikle ny og kostbar teknologi?

Funnene fra disse studiene er dokumentert i to FFI-rapporter: insentivstudien og hyllevarestudien


En sentral konklusjon fra arbeidet er at det er betydelige økonomiske gevinster å hente ved å redusere kravene til materiellet og kjøpe mer hyllevare. Forsvaret og samfunnet for øvrig stilles dermed overfor et viktig dilemma: skal vi anskaffe rimeligere materiell, eller kan vi bare akseptere det beste? Og hvordan vil disse valgene kunne påvirke norsk industri?

FFI-forum 7. juni

HVOR:
Oslo Militære Samfunds lokaler, Myntgaten 3, Oslo

NÅR:
Tirsdag 7. juni fra kl. 13.00-15.00

PÅMELDING:
Meld deg på
E-post: ffi-forum@ffi.no
Tlf: 63 80 72 07

INNLEDER:
Ane Presterud og Morten Øhrn, forskere, FFI

KOMMENTATORER:
Mette Sørfonden, administrerende direktør Forsvarsmateriell
Odin Standal, Avdelingsdirektør FD III 4
Brig. Trond Lundberg, NK Forsvarsstab Org.

© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt