Skip Navigation LinksFFI-forum-Krisehåndtering-i-et-sårbart-cybersamfunn

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / no / Aktuelt / Kalender / Tidligere arrangementer / FFI-forum: Krisehåndtering i cybersamfunn
Aktuelt

Væpnede HV-soldater i samarbeid med politiet under en øvelse i hovedstaden. Foto: Forsvaret.

FFI-forum: Krisehåndtering i cybersamfunn
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
11.11.2014
Linje
Vi bruker ny teknologi for å dele og formidle informasjon, men vet vi hvordan dette påvirker samfunnssikkerheten?

Totalforsvaret, nasjonal kriseledelse og sivil beredskap er i dag svært avhengig av elektroniske tjenester for å løse nasjonale og internasjonale kriser.

 

Påmelding: ffi-forum@ffi.no eller ring 63 80 72 07

 

De siste ti år har vi sett en svært rask utvikling av muligheter for å dele og formidle informasjon i samfunnet. Disse er imidlertid i stor grad tatt i bruk uten samtidig å ha de utfordringer dette gir gjennom økt sårbarhet i fokus. Nye trusler mot et komplekst cybersamfunn i stadig endring innebærer også trusler mot evnen vår til å håndtere kriser.

 

Invitasjon til FFI-forum: Krisehåndtering i et sårbart cybersamfunn (pdf)

 

Nasjonal evne til å løse kriser og større utfordringer er i dag helt avhengig av kritiske infrastrukturer som elektronisk kommunikasjon (EKOM) og kraftforsyning. Dette er blitt særlig synliggjort gjennom hendelser som eksempelvis brannen i Lærdal og uværet Dagmar.

 

FFI vil i innledningene peke på denne avhengigheten og diskutere hvordan utviklingen av ny teknologi og nye måter å bruke teknologien på medfører nye sårbarheter. Avstanden mellom brukerne og deres forståelse av teknologi er en viktig problemstilling.

 

Utviklingen av denne teknologiavhengigheten og nye sårbarheter innen kritisk infrastruktur gir også stadig nye utfordringer for hvordan vi som samfunn bør innrette oss for å være i stand til å drive effektiv krisehåndtering i framtiden. Dette gjelder alt fra det å gjøre infrastrukturene mer robuste til å gjøre noe med måten vi bruker den på.

 

FFI har brukt en scenariobasert analyse til å skaffe innsikt i dette for å synliggjøre hvilke EKOM-tjenester vi er avhengig av i en konkret krisehåndteringssituasjon. Grunntemaet har vært å beskytte sivilbefolkningen og hvilke sårbarheter EKOM-tjenester påfører vår evne til krisehåndtering.

 

Vi spør:

  • Hvor robust er det mulig å utvikle de elektroniske tjenestene og infrastrukturene?
  • Kan håndtering av nasjonale og internasjonale kriser bli bedre ved å ta i bruk teknologi på en annen måte eller gjennom å organisere oss på andre måter?
  • Er det behov for nye grep innenfor planlegging av samfunnssikkerhet og sivilt beredskap?

FFI-forum 25. november

HVOR:
Oslo Militære Samfunds lokaler, Myntgaten 3, Oslo

NÅR:
Tirsdag 25. november kl. 13.00-15.00

PÅMELDING:
Nett: Påmeldingsskjema under eller facebook.com/
forsvaretsforskningsinstitutt

E-post ffi-forum@ffi.no
Tlf: 63 80 72 07
 

INNLEDERE:
Gunn Alice Birkemo
og Kjell Olav Nystuen, forskere, FFI

KOMMENTATORER:
Einar Lunde,
avdelingsdirektør, Post- og teletilsynet
Harald Fardal, seniorrådgiver, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Forskning på samfunnssikkerhet

FFI har gjennom de siste 20 årene i ulike prosjekter forsket på samfunnssikkerhet og beredskap.

Et viktig tema har vært hvordan den teknologiske utviklingen påvirker sårbarheten.

Påmelding:

FFI-forum: Krisehåndterking i et sårbart cybersamfunn
Fornavn:
Etternavn:
Arbeidsgiver:
E-post:
Send meg invitasjoner til framtidige FFI-forum og FFI-seminarer
© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt