Skip Navigation LinksFFI-forum-Kvinner-i-Forsvaret

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / no / Aktuelt / Kalender / Tidligere arrangementer / FFI-forum: Kvinner i Forsvaret
Aktuelt

FFI presenterer resultater fra forskningsprosjektet "forskning på årskull" på FFI-forum om kvinner i Forsvaret. Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide er en av kommentatorene. Her er hun (til høyre) sammen med brigader Ingrid Gjerde. Foto: Forsvaret. 

FFI-forum: Kvinner i Forsvaret
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
06.04.2017
Linje
Hvorfor er det ikke flere kvinner i Forsvaret? Hva kan vi gjøre for å endre kjønnsbalansen? Vi svarer på disse sentrale spørsmålene og presenterer flere viktige funn fra ni års forskning på temaet.

Meld deg på

 

I 2006 stilte Forsvarsdepartementet (FD) seg de samme spørsmålene i forbindelse med at Stortingsmeldingen om økt rekruttering av kvinner til Forsvaret ble lagt fram.

 

Den gangen identifiserte FD flere tiltak for å øke kvinneandelen. Etableringen av FFI-prosjektet Forskning på årskull var et sentralt tiltak. Denne prosjektserien går nå mot slutten og det er på tide å oppsummere funnene.

 

Forskning på årskull har fulgt utviklingen i antall kvinner i Forsvaret tett. Vi har sett at kvinneandelen i førstegangstjenesten har økt dramatisk siden 2008, fra under fem prosent til over 25 prosent. Blant de militært ansatte har utviklingen vært langt mer skuffende, en vekst fra åtte til bare 11 prosent.

 

Hvorfor har vi lyktes med denne endringen i førstegangstjenesten og ikke blant de ansatte i Forsvaret? Hva må Forsvaret gjøre for å lykkes med en tilsvarende rask endring blant de ansatte?

 

På FFI-forum lanserer vi også siste utgave i rapportserien VITEN, denne gangen med tittelen: Slik skal Forsvaret få flere kvinner.

 

Under forumet vil vi ta opp temaer som:

  • Hva motiverer kvinner til å gå inn i førstegangstjenesten?
  • Hvilke holdninger møter kvinnene i førstegangstjenesten?
  • Hva skjer når militære avdelinger går fra å være rene mannsmiljøer til å ha store innslag av kvinner?
  • Hvordan bør Forsvaret gå fram for å øke kvinneandelen blant de militært ansatte?

Etter innledningene og kommentarene blir det paneldebatt med blant andre likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm og oberstløytnant Beate Overvik, Brigade Nord.

FFI-forum 25. april

HVOR:
Oslo Militære Samfunds lokaler, Myntgaten 3, Oslo

NÅR:
Tirsdag 25. april fra kl. 13.00 - 15.00

INNLEDERE:
Frank Brundtland Steder, sjefsforsker, FFI
Kari Røren Strand, sjefsforsker, FFI

KOMMENTATORER:
Ine Eriksen Søreide, forsvarsminister
Tom Simonsen, HR-direktør Forsvaret

© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt