Skip Navigation LinksFFI-forum-Li-ionbatterier-i-militært-bruk

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / no / Aktuelt / Kalender / Tidligere arrangementer / FFI-forum: Li-ionbatterier i militært bruk
Aktuelt

​I dag brukes nye Li-ionbatterier blant annet i undervannsfarkosten HUGIN. Foto: FFI.

FFI-forum: Li-ionbatterier i militært bruk
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
29.03.2016
Linje
Forsvaret bør ta i bruk Li-ionbatteriteknologien også for større systemer enn i dag. På FFI-forum debatterer vi blant annet hvordan dette kan gjøres samtidig som sikkerheten for egne mannskaper ivaretas.

 

Meld deg på

 

Forsvaret innfører i disse dager en rekke nye plattformer og utstyr som gir betydelige operative fordeler, men også utfordringer. Per i dag lagres strøm for de større plattformene, som for eksempel stridskjøretøy og ubåt, i blybatterier. Blybatterier er en kjent og velprøvd teknologi, men energitetthet og ladevirkningsgrad er lav sammenliknet med Li-ionbatterier.

 

Li-ionbatteriteknologien har nådd et modenhetsnivå som tilsier at Forsvaret bør kunne ta dette i bruk for større systemer enn i dag - på en slik måte at sikkerheten for egne mannskaper er ivaretatt.  Li-ionbatterier inneholder mye energi og i tillegg brennbart materiale. Det er derfor svært viktig å ha god forståelse for hva som kan skje dersom batteriet skulle havarere. Allerede i dag brukes Li-ionbatterier i undervannsfarkosten HUGIN og i utvalgte soldatsystemer.

 

FFI har siden 2004 opparbeidet solid kunnskap om sikkerhetsegenskapene til Li-ionbatterier. Under dagens FFI-forum vil vi demonstrere hvordan et havari kan arte seg. Vi spør blant annet hvilke krav et litiumbatteri og omkringsystemene må oppfylle for at de negative konsekvensene blir minst mulig.

FFI-forum 15. april

HVOR:
Oslo Militære Samfunds lokaler, Myntgaten 3, Oslo

NÅR:
Fredag 15. april fra kl. 13.00-15.00

PÅMELDING:
Meld deg på
E-post: ffi-forum@ffi.no
Tlf: 63 80 72 07

INNLEDER:
Sissel Forseth, forsker, FFI

KOMMENTATORER:
Øystein Storebø, kommandørkaptein, Forsvarsmateriell,
Jarle Jacobsen, senioringeniør, Sjøfartsdirektoratet
Jens Inge Hyndøy, oberstløytnant, FFI

© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt