Skip Navigation LinksFFI-forum-Luftromsovervåking

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / no / Aktuelt / Kalender / Tidligere arrangementer / FFI-forum: Luftromsovervåking
Aktuelt

Velkommen til FFI-forum med tittelen Luftromsovervåking - gir sivil utvikling militære utfordringer? tirsdag 10. juni i Oslo Militære Samfund. Foto: FFI.

FFI-forum: Luftromsovervåking
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
21.05.2014
Linje
Forsvaret overvåker luftrommet over og rundt Norge. Nye teknologier og sivil utvikling kan få konsekvenser for slik militær luftovervåking.
Luftovervåking i og rundt Norge er viktig for å få en situasjonsoversikt slik at politiske, sivile og militære myndigheter kan varsles og oppdateres dersom trusler kommer inn i luftrommene.
 
FFI-forum 10. juni vil ta for seg utviklinger og militære utfordringer innen luftovervåkingen.
  

Nyttig informasjon

Informasjonen fra militær luftromsovervåking brukes til å lede egne og allierte luftstyrker dersom det oppstår situasjoner i norsk luftrom som krever tiltak. Slike tiltak er for eksempel når Luftforsvaret avskjærer eller følger utenlandske militærfly som har kommet inn i eller nær norsk luftrom.
 
Norske jagerfly er raskt i lufta for å møte uanmeldte fremmede fly. Etter at Russland i 2007 gjenopptok patruljering med langtrekkende bombefly, har de fleste utenlandske flyene nær norsk luftrom vært russiske.
 
Luftovervåking danner også et vesentlig fundament for Forsvarets evne til suverenitetshevdelse og for å lede luftoperasjoner i fred, krise og krig.
  

Ny teknologi i lufta

De senere årene har det skjedd en utvikling innen teknologien både på sivil og militær side.
 
Vi er nå i overgangen fra ikke-samarbeidende overvåking til samarbeidende overvåking. Det betyr at vi i mye større grad stoler på utstyret om bord i flyene, og de svarene som det gir.
 
– Nye teknologier vil kunne gi bedre luftromsovervåking ved at vi får bedre oversikt over den trafikken vi ser. Det kan bety en arbeidsreduksjon for militære sensorer, da vi raskere kan bekrefte det vi forventer. I tillegg vokser det fram teknologier som vil kunne passe for enkel, ikke-samarbeidende luftromsovervåking, som for eksempel passive radarsystemer, sier Karl Erik Olsen, som leder prosjektprogrammet Luftmilitær overvåking ved FFI.
 
Passasjerflyet som forsvant tidligere i år, Malaysia Airlines Flight 370, viser hvilken usikkerhet som oppstår når den samarbeidende overvåkingen feiler og det ikke er radardekning i området.
 

Hvordan takle teknologien?

På FFI-forumet 10. juni vil vi diskutere hvordan denne utviklingen innen luftromsovervåking gir utfordringer militært. Spørsmål vi reiser under forumet er:
  • Hvordan skal vi takle at den sivile og militære teknologien skiller lag?
  • Kan vi utnytte teknologiutviklingen for å skape muligheter militært?
  • Sivil luftfart effektiviserer bruken av luftrommet dramatisk (for eksempel Single European Sky). Hvordan påvirker dette militære operasjoner?

FFI-forum 10. juni

HVOR:
Oslo Militære Samfunds lokaler, Myntgaten 3, Oslo

NÅR:
Tirsdag 10. juni kl. 13.00-15.00

PÅMELDING:
Nett: Påmeldingsskjema under eller facebook.com/
forsvaretsforskningsinstitutt

E-post ffi-forum@ffi.no
Tlf: 63 80 72 07
 

INNLEDER:
Karl Erik Olsen, prosjektleder, FFI

KOMMENTATORER:
Oberst Bjørn Stai,
Luftoperativt Inspektorat
Oddvar Maudal, Air Traffic Management Innovation (ATMI)

© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt