Skip Navigation LinksFFI-forum-Nasjonal-forsvarsindustriell-strategi

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / no / Aktuelt / Kalender / Tidligere arrangementer / FFI-forum Nasjonal forsvarsindustriell strategi
Aktuelt

​​​​​​​Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

FFI-forum Nasjonal forsvarsindustriell strategi
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
15.04.2016
Linje
26. april behandler Stortinget regjeringens melding om Nasjonal forsvarsindustriell strategi. Senere samme dag inviterer FFI til debatt om samme tema.

Meld deg på​

 

I sin innstilling av Meld. St. 9 (2015-2016) til Stortinget understreker Utenriks- og forsvarskomiteen at det er viktig at norsk forsvarsindustri har de samme rammevilkårene i hjemmemarkedet som sine konkurrenter. For at norsk praksis skal samsvare med andre europeiske nasjoners, er det viktig å vite hvordan andre land faktisk gjennomføre sine anskaffelser, spesielt etter innføringen av EUs direktiv for forsvars- og sikkerhetsrelaterte anskaffelser.

 

Siden Norge innførte direktivet i begynnelsen av 2014 har FFI systematisk kartlagt noen viktige europeiske lands offentliggjorte anskaffelser på forsvars- og sikkerhetsområdet. Så vidt instituttet har bragt på det rene er Norge de eneste i Europa som nå har et to-årig datagrunnlag å analysere. Så langt er det ikke registrert markante endringer i forhold til antakelser om tidligere praksis.

 

Et viktig signal i meldingen er at Regjeringen vurderer å innføre en ordning for myndighetssalg av forsvarsmateriell. FFI har gjennomført en studie i åpne kilder som viser at en rekke land har slike ordninger. Undersøkelsen viser at myndighetssalg kan utgjøre en markant og strategisk støtte til industrien og at det er mange ulike måter å underbygge dette på, både med tanke på organisering og lovhjemmel. FFI har særlig studert USA, Canada, Storbritannia og Frankrike.​

FFI-forum 26. april

HVOR:
Oslo Militære Samfunds lokaler, Myntgaten 3, Oslo

NÅR:
Tirsdag 26. april fra kl. 13.00-15.00

PÅMELDING:
Meld deg på
E-post: ffi-forum@ffi.no
Tlf: 63 80 72 07

INNLEDER:
Vidar S Andersen, forskningssjef, FFI

KOMMENTATORER:
Roar Smedsrød, avdelingsdirektør, Avdeling for økonomi og styring, FD
Torbjørn Svensgård, administrerende direktør, Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening
Christian Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant og saksordfører, Utenriks- og forsvarskomiteen. (Forbehold om at saken samme dag er ferdig behandlet i Stortinget.)

© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt