Skip Navigation LinksFFI-forum-Ny-bok-om-islamistisk-terror-i-Europa

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / no / Aktuelt / Kalender / Tidligere arrangementer / FFI-forum: Ny bok om islamistisk terror i Europa
Aktuelt
FFI-forum: Ny bok om islamistisk terror i Europa
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
09.11.2015
Linje
FFI lanserer Petter Nessers nye bok om framveksten av islamistisk terror i Europa. Bli med på bokslippet 1. desember!

Hvordan er terrorcellers indre liv? Hvordan blir ungdom radikalisert til å bli terrorister? Petter Nesser tar opp slike spørsmål i boka Islamist Terrorism in Europe: A History. På FFI-forum 1. desember slipper vi boka med en innledning av forfatteren selv og kommentarer av Anders Romarheim og Jon Fitje Hoffmann.

 

Det siste angrepet

I boka problematiserer Nesser mange av de vanlige antakelsene om trusselen fra jihadister i Europa, som stammer fra generaliseringer basert på det siste angrepet.

 

- For eksempel ble trusselen kalt “hjemmedyrket” etter Madrid-angrepene i 2004, mens studiet av et antall caser over en lengre tid viser at skillet mellom internasjonal og hjemmedyrket terror er kunstig. Terrorplott har nesten alltid både en ekstern og en hjemlig side. Likedan har angripere i Frankrike, Sverige og andre steder blitt omtalt som “ensomme ulver”. Nærmere gjennomgang av kilder viser at de er radikalisert gjennom omfattende ekstremistkontakter og utenlandsopphold, sier Petter Nesser.

 

Nesser ser på bakgrunnen til terroristene, hvordan de ble radikalisert og hvordan de fant sammen i terrorceller. Han undersøker hvordan terroristene samhandler og hvordan de opererer.

 

Omfattende studie

Islamist Terrorism in Europe: A History gis ut på Hurst/Oxford University Press, og er den hittil mest omfattende studien av islamistisk terror i Europa.

 

Boka tilbyr en ny modell for å tolke data om radikaliseringsprosesser. Denne modellen tar utgangspunkt i nettverksdynamikk. Den ser på hvordan individuelle, ideologiske og sosiale drivkrefter virker i terrorceller, og hvordan såkalte jihad-entreprenører spiller på personlige og sosiale motiver til andre medlemmer av cellen for å oppnå målet om å radikalisere ungdommer til å utføre terror for al-Qaida og likesinnete.

 

Karismatiske ledere

Entreprenørene er ressurssterke aktivister som utnytter ungdom i sårbare situasjoner. Disse karismatiske lederskikkelsene blir bindeleddet mellom lokale ekstremister og transnasjonale nettverk, mellom Europa og konfliktsoner, og katalysatorer for hvordan sosial misnøye og utenforskap kan politiseres og føre til terror.

 

På FFI-forum 1. desember får du vite mer om entreprenørenes evne til å manipulere ungdom, og hvorfor vi bør prioritere mer effektive metoder for å hindre ekstreme lederskikkelser i å rekruttere. Du vil også få anledning til å kjøpe boka og stille spørsmål til forfatteren i en paneldebatt med terrorforsker Anders Romarheim og fagdirektør Jon Fitje Hoffmann fra PST.

 

Det er ikke flere ledige plasser på bokslippet.

FFI-forum: Bokslipp 1. desember

HVOR:
Oslo Militære Samfunds lokaler, Myntgaten 3, Oslo

NÅR:
Tirsdag 1. desember fra kl. 13.00-15.00

PÅMELDING:
Nett: Påmeldingsskjema under eller facebook.com/ forsvaretsforskningsinstitutt E-post ffi-forum@ffi.no Tlf: 63 80 72 07

INNLEDER:
Petter Nesser, FFI-forsker og forfatter

KOMMENTATORER:
Anders Romarheim, terrorforsker, PhD Kings College
Jon Fitje Hoffmann, fagdirektør for Strategisk analyse, Politiets sikkerhetstjeneste

FFI-forsker og forfatter Petter Nesser. Foto: FFI.
Foto: Hurst.
© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt