Skip Navigation LinksFFI-forum-Risikvurderinger-for-tilsiktede-hendelser

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / no / Aktuelt / Kalender / Tidligere arrangementer / FFI-forum: Risikovurderinger for tilsiktede handlinger
Aktuelt

​Regjeringskvartalet 22. juli 2011. I august 2012 konkluderte rapporten fra 22. juli-kommisjonen med at angrepet
på regjeringskvartalet kunne ha vært forhindret, at myndighetenes evne til å beskytte menneskene på Utøya sviktet og
at beredskapen burde ha vært bedre. Foto: NTB Scanpix.

FFI-forum: Risikovurderinger for tilsiktede handlinger
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
25.05.2015
Linje
Finnes en beste praksis for risikovurderinger for tilsiktede, uønskede handlinger? Dette er et av spørsmålene vi tar opp på neste FFI-forum.

​Risikostyring, risikovurderinger og risikoanalyse er viktige verktøy for å oppnå en god og balansert beskyttelse mot tilsiktede, uønskede handlinger som terrorisme, spionasje, sabotasje og annen kriminalitet. Det er ulike meninger om hvilken tilnærming som egner seg best for å vurdere risiko knyttet til tilsiktede uønskede handlinger.

 

På FFI-forumet 16. juni viser vi ulike tilnærminger til risikovurderinger for tilsiktede uønskede handlinger, forteller Monica Endregard, prosjektleder for FFIs prosjektserie “Beskyttelse av samfunnet”.


– Andre spørsmål vi ønsker å belyse er om vi kan bruke samme framgangsmåte for utilsiktede hendelser som naturkatastrofer og ulykker (safety), som for tilsiktede uønskede handlinger (security)? Ja, kan vi i det hele tatt vurdere sannsynlighet for tilsiktede handlinger, er spørsmål vi har stilt oss ved FFI, sier Endregard.


På oppdrag fra Forsvarsbygg (FB) har FFI vurdert ulike framgangsmåter for risikovurderinger for tilsiktede, uønskede handlinger og sammenliknet to ulike tilnærminger som FB bruker. Den ene metoden er basert på en vurdering av sannsynlighet og konsekvens for tenkte hendelser, og der risiko gjerne framstilles som en kombinasjon av disse parameterne i en risikomatrise. 

 

Den andre tilnærmingen er basert på en ny standard, gjerne omtalt som trefaktormodellen. Denne definerer risiko for tilsiktede uønskede handlinger som samspillet mellom trussel, verdi og sårbarhet, der vurdering av sannsynligheten for en handling er utelatt.


FFI vil presentere en vurdering av FBs to tilnærminger og det vitenskapelige grunnlaget disse baserer seg på. Vi vil gi en oversikt over metoder for risikovurdering som brukes nasjonalt og internasjonalt. FFI har gjennomført litteraturstudier og intervjuer for å synliggjøre ulike synspunkter i sikkerhetsfaglige miljøer og begrunnelsen for disse.

 

Forumet er fulltegnet. Det er ikke lengre mulig å melde seg på.

Ny rapport

FFI-forum 16. juni

HVOR:
Oslo Militære Samfunds lokaler, Myntgaten 3, Oslo

NÅR:
Tirsdag 16. junifra kl. 13.00-15.00

PÅMELDING:
Forumet er fulltegnet

Tlf: 63 80 72 07
 

INNLEDERE:
Monica Endregard, prosjektleder og forsker og
Maren Maal, forsker, begge fra FFI

KOMMENTATORER:
Leif D. Riis,
oberstløytnant og avdelingssjef, Nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg, Forsvarsbygg Futura
Carsten Rapp, avdelingsdirektør, avdeling for sikkerhetsstyring, Nasjonal sikkerhetsmyndighet

© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt