Skip Navigation LinksFFI-forum-Simulering-til-øving-og-trening

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / no / Aktuelt / Kalender / Tidligere arrangementer / FFI-forum: Simulering til øving og trening
Aktuelt
​F-35 Full Mission Simulator. Foto: Lockheed Martin.
FFI-forum: Simulering til øving og trening
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
08.05.2013
Linje
FFI-forum 4. juni vil gi en oversikt over simulatorbasert øving og trening i Forsvaret i dag, og teknologiske muligheter og trender innen feltet.

​Forsvaret er den samfunnssektoren som har gått i front med å utnytte simulatorer for blant annet å kunne øve og trene på farlige situasjoner, redusere miljøbelastninger og spare tid og kostnader.

 
Øving og trening er en kjernevirksomhet for alle Forsvarets avdelinger, og må i størst mulig grad gjennomføres slik Forsvaret har tenkt å operere til enhver tid.
 
Våpen- og forsvarsgrener opererer i økende grad sammen i nettverk med bruk av informasjonsteknologi. Trening på samhandling mellom avdelinger blir derfor viktigere. Innføring av stadig mer avansert teknologisk utstyr øker også behovet for trening.
 
– Teknologien blir stadig billigere og mer standardisert. Samtidig øker kompleksiteten i militære operasjoner, noe som øker behovet for å trene på tvers av tradisjonelle skillelinjer, sier forsker og prosjektleder ved FFI Karsten Bråthen.
 

Utnytte spillteknologi

Teknologiutviklingen går raskt blant annet innenfor sivil spillindustri, og nye muligheter åpner seg ved at virkelige styrker, simulatorer og simulerte styrker kan operere sammen i et blandet virtuelt og virkelig miljø.
 
– Dataspill brukes til underholdning, mens Forsvarets spill og spillteknologi brukes til trening. Det er en vesentlig forskjell, men det er viktig at Forsvaret utnytter spillteknologien for sitt formål, sier Bråthen.
 
For å kunne møte framtidige treningsbehov innenfor begrensede ressursrammer, vil en større andel av øving og trening måtte gjennomføres med bruk av simulatorer.
 
Forumets avsluttende debatt åpner for spørsmål som:

  • Hvilke muligheter og begrensinger har vi med bruk av simulatorteknologi og trening?
  • Utnytter Forsvaret teknologiutviklingen godt nok?
  • Hvordan bør Forsvaret innrette seg for å dra nytte av teknologiutviklingen?
  • Hvordan bør vi kombinere og balansere simulatortrening og live trening?

FFI-forum 4. juni

HVOR:
Oslo Militære Samfunds lokaler, Myntgaten 3, Oslo

NÅR:
Tirsdag 4. juni kl. 13.00-15.00

PÅMELDING:
ffi-forum@ffi.no eller 63 80 72 07
 

INNLEDER:
Karsten Bråthen, forsker, FFI

KOMMENTATORER:
Oberst Atle Stai,
FOH, sjef J7 Øvingsavdeling
Oblt Tord "Cluster" Aslaksen, F-35-programmet, prosjektleder Utdanning og trening

© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt