Skip Navigation LinksFFI-forum-Teknologi-og-utdanning-i-Forsvaret-

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / no / Aktuelt / Kalender / Tidligere arrangementer / FFI-forum: Teknologi og utdanning i Forsvaret
Aktuelt

​Hvoran kan digitalisering og teknologi bidra til starten på et «nytt vindu for læring»? spør vi på FFI-forum 30. mai. Illustrasjonsfoto: Forsvaret.

FFI-forum: Teknologi og utdanning i Forsvaret
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
09.05.2017
Linje
Hvordan kan vi utnytte teknologi for bedre og mer effektiv læring i Forsvaret? Det er tema for FFI-forum 30. mai.

Meld deg på

 

Forsvarets pågående utdanningsreform skal gi bedre kvalitet og redusere kostnadene, blant annet gjennom å slå sammen til én felles høyskole. Det betyr at skolene må spille sammen, også på tvers av geografiske avstander.

 

FFI har gjennom flere år støttet Forsvarets arbeid med å utnytte teknologi for bedre og mer effektiv læring. Arbeidet har omfattet alt fra mobile læringsplattformer og virtuelle læringsfelleskap til fellesoperativ samarbeidslæring på tvers av skoler og geografiske avstander.

 

Vi har spurt ansatte og studenter ved Forsvarets skoler hvor systematisk de egentlig jobber med å bruke teknologi i undervisningen. Resultatene tyder på at digitale løsninger ikke blir systematisk utnyttet. Enkeltvis har skolene visjoner og ønsker om å styrke digitalisering av undervisningen. Men det finnes ingen omforente visjoner forankret i ledelsen, og heller ingen retningslinjer for hvordan dette skal gjøres i praksis.

 

I Forsvarets langtidsplan for 2017-2020 blir digitaliseringens betydning for Forsvarets operative virksomhet tillagt vekt. Men teknologiens rolle i utdanningsreformen har fått liten plass.

 

I dagens FFI-forum inviterer vi til diskusjon om hvorfor og på hvilke måter digitaliseringsdimensjonen bør integreres så tidlig som mulig i reformarbeidet, og hvordan dette kan bidra til starten på et «nytt vindu for læring» - for framtiden.

ffi-forum 30. mai

HVOR:
Oslo Militære Samfunds lokaler, Myntgaten 3, Oslo

NÅR:
Tirsdag 30. mai fra kl. 13.00 - 15.00

INNLEDERE:
Hilde Hafnor, forskningsleder, FFI
Ann-Kristin Elstad, seniorforsker, FFI

KOMMENTATORER:
Morten Henriksen, oberst og prosjektleder Ny høyskole, Forsvaret
Tom Simonsen, HR-direktør, Forsvaret
Maria Honerød, student og leder av NTNUVi

© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt