Skip Navigation LinksFFI-forum-håndvåpen-og-helseplager

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / no / Aktuelt / Kalender / Tidligere arrangementer / FFI-forum om håndvåpen og helseplager
Aktuelt
FFI har sett nærmere på hvorfor enkelte soldater fikk helseplager etter å ha skutt med Forsvarets nye standardvåpen HK416 Foto: Forsvaret.
FFI-forum om håndvåpen og helseplager
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
11.10.2012
Linje
Hvilken betydning har utslipp fra våpen og ammunisjon? Og hvordan påvirker mulige helseplager soldaters stridsevne?

Dette er to av spørsmålene som skal under lupen i neste FFI-forum.

 
Etter at Forsvaret i 2008 tok i bruk sitt nye standardvåpen HK416, ble det rapportert om helseplager som irriterte luftveier, feber og kvalme i forbindelse med øvelsesskyting. 
 
FFI utførte derfor, i samarbeid med Oslo universitetssykehus og Forsvarets bedriftshelsetjeneste, en omfattende studie av frivillige skyttere. 
 
Her ble det påvist at HK416 i kombinasjon med visse typer ammunisjon, inkludert blyfri ammunisjon, kan gi inflammasjon og metallfeber hos brukeren.
 
FFI har også studert mulige helseeffekter av andre håndvåpen av ulike kaliber. Også her har forskerne avdekket behov for ytterligere kartlegginger og vurderinger. 
 

Kunnskapsbehov

I lys av disse studiene er det nå enda viktigere at Forsvaret fortsetter å videreutvikle kunnskap om hvordan bruk av våpensystemer i ulike miljøer kan påvirke personellets helse. 
 
I dette FFI-forumet vil vi presentere og diskutere utfordringer knyttet til våpensystemer i Forsvaret, ulike mulige tiltak og veien videre. 

FFI-SEMINAR 30. OKTOBER

HVOR:
Oslo Militære Samfunds lokaler, Myntgaten 3, Oslo

NÅR:
Tirsdag 30. oktober kl. 13.00-15.00

PÅMELDING:
ffi-seminar@ffi.no eller 63 80 72 07
 

INNLEDERE:
 
Kjetil Longva
og Øyvind Voie, forskere, FFI
 

KOMMENTATORER:
 
Einar Eliassen
, oberstløytnant og sikkerhetskoordinator, forsvarsstaben
 
Eigil Gulliksen, avdelingsdirektør, Helse, miljø og sikkerhet (HMS), Forvaret
 
Johny Kongerud, professor og avdelingsleder, Lungeavdelingen rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus

© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt