Skip Navigation LinksFFI-forum-internasjonalt-samarbeid

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / no / Aktuelt / Kalender / Tidligere arrangementer / Det vanskelige samarbeidet
Aktuelt

Deltagernasjonene fra øvelse Strong Resolve paraderer med nasjonsflagg. Foto: Forsvaret.

Det vanskelige samarbeidet
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
25.11.2014
Linje
På neste FFI-forum stiller vi spørsmålet «hvorfor skjer det ikke mer internasjonalt forsvarssamarbeid?»

I en ny FFI-rapport studerer FFI 152 gjennomførte tiltak som skulle effektivisere Forsvaret i perioden 2009-2012. Av de 152 fant forskerne kun tre internasjonale samarbeidstiltak. FFI har også, i samarbeid med forskere fra andre Nato-land, nylig kommet med en annen rapport om internasjonalt samarbeid i Nato.

 

Invitasjonen til FFI-forum: Internationalt samarbeid - hvorfor skjer det ikke mer? (PDF)

 

– Vi gjennomførte her en casestudie for å belyse kvantitativt de sammenhengene vi peker på i studien. Her finner vi betydelige gevinster ved å samarbeide, særlig for de mindre landene, som Norge, sier Sverre Kvalvik, forsker ved FFI.

 

Han skal innlede under FFI-forum 9. desember, der FFI vil presentere den nye studien av fordeler, ulemper og fallgruver ved ulike typer internasjonalt samarbeid, og peke på mulige endringer i norsk forsvarspolitikk på dette området.

 

– Vi ser blant annet tydelig at «for mange» deltakere i samarbeidsprosjekter gir økende kostnader, og at samarbeidsprosjekter uten tydelig lederstruktur, har større sjanse for å mislykkes. De største gevinstene fra samarbeid finner vi i områder med særlig høy andel faste kostnader. Med andre ord, der oppstartskostnaden er stor, vil det være fornuftig å dele på denne kostnaden mellom flere land, sier Kvalvik.

 

Smart Defence i real life

Forsvarssamarbeid på tvers av landegrensene skal ideelt sett spare Forsvaret penger og opprettholde den operative evnen Forsvaret trenger. Langtidsplaner, iverksettingsbrev og direktiver trekker opp en tydelig retning for det norske forsvaret: samarbeid mer for å spare penger og få bedre operativ evne.

 

Nato har også forpliktet seg til en ambisiøs handlingsplan for økt internasjonalt samarbeid, kalt Smart Defence. Likevel er det ikke helt enkelt å få til slikt samarbeid. Norge har i følge den nye FFI-rapporten sjelden lykkes med å høste reelle kostnadsgevinster i internasjonale samarbeidsprosjekter. 

 

Lite positiv erfaring

Forklaringene på hvorfor Norge ikke har lykkes mer med dette høyt prioriterte satsingsområdet, er sammensatte.

 

– I Forsvaret er det forskjellige oppfatninger om hvor nødvendig og viktig internasjonalt samarbeid er. Det er jo vanskelig å akseptere at behovet for kostnadsbesparelser skal drive internasjonalt samarbeid, når ingen egentlig har opplevd at det er økonomisk nyttig å inngå slikt samarbeid, sier Kvalvik. 

 

Hva kan Forsvaret så gjøre i årene som kommer? Er det rom for mer forsvarssamarbeid på tvers av landegrenser? Kom på FFI-forum 9. desember og få svar.

FFI-forum 9. desember

HVOR:
Oslo Militære Samfunds lokaler, Myntgaten 3, Oslo

NÅR:
Tirsdag 9. desember kl. 13.00-15.00

PÅMELDING:
ffi-forum@ffi.no eller 63 80 72 07
 

INNLEDER:
Sverre Kvalvik, forsker/prosjektleder, FFI

KOMMENTATORER:
Oblt. Roger Samuelsen,
seksjonssjef, Luftoperativt inspektorat (LOI)
Arne-Vetle Gulliksen avdelingsdirektør, Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO)

Påmelding:

FFI-forum: Internasjonalt samarbeid - hvorfor skjer det ikke mer?
Fornavn:
Etternavn:
Arbeidsgiver:
E-post:
Ja, jeg ønsker å motta epost-invitasjoner til FFI-forum og FFI-seminar
© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt