Skip Navigation LinksFFI-forum-maritim-overvåking

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / no / Aktuelt / Kalender / Tidligere arrangementer / FFI-forum: Maritim overvåking
Aktuelt
Mannskapet på KV Nordkapp holder utkikk. Foto: Forsvaret.
FFI-forum: Maritim overvåking
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
22.03.2013
Linje
Norge har ansvar for store havområder og bør bli best i klassen på maritim overvåking.

​Havområdene Norge har ansvar for å forvalte er i utstrekning rundt sju ganger større enn fastlandet. Og omtrent 80 prosent av Norges befolkning bor mindre enn ti kilometer fra kysten.  Store deler av vår vitale infrastruktur og økonomiske virksomhet er dermed knyttet til de kystnære områdene. 
 
Forskere ved FFI mener at Norge bør bli best i klassen på maritim overvåking.
 
– Vi har mye ansvar ute på havet, sier FFI-forsker Atle Ommundsen.
 
Ommundsen er hovedinnleder på FFI-forumet om maritim overvåking som finner sted på Oslo Militære Samfund, tirsdag 23. april. Her blir tre sentrale spørsmål belyst:

  • Hvorfor maritim overvåking?
  • Hva ønsker vi å oppnå?
  • Hvordan gjennomføre maritim overvåking?
     

Norge har ansvar

Som kyststat har Norge et nasjonalt og internasjonalt ansvar. Det er av nasjonal interesse å sikre en trygg tilgang til havet og sørge for at internasjonale lover og regler for ferdsel og bruk av havområdene blir etterlevd.

 
Norge må ivareta «Freedom of the Sea» og legge til rette for all legal trafikk.  Samtidig skal vi være i stand til å gripe inn når noen ikke forholder seg til regler og konvensjoner, eller om noen havner i havsnød.
 

Krever samarbeid

Forsvaret samarbeider med redningstjeneste, politi, fiskeri og andre myndighetsområder ved kysten.
 
– Ved et aktivt samarbeid med de øvrige etatene med ansvar i det maritime domenet, vil vi kunne forbedre bevisstheten rundt situasjonen på havet betydelig. Det kan vi gjøre gjennom strukturert innsamling, bearbeiding, analyse og deling av tilgjengelig data og informasjon, sier Ommundsen. 
 
Ved å overvåke det som skjer i havområdene Norge forvalter, kan vi ivareta våre politiske og strategiske interesser gjennom å håndheve suverenitet, suverene rettigheter og myndighetsutøvelse. 
 
Maritim overvåking er grunnlaget for all kontrollvirksomhet på havet. Uten maritim overvåking er det ikke mulig å planlegge eller gjennomføre maritime operasjoner. 
 
Last ned invitasjon som PDF

FFI-forum 23. april

HVOR:
Oslo Militære Samfunds lokaler, Myntgaten 3, Oslo

NÅR:
Tirsdag 23. april kl. 13.00-15.00

PÅMELDING:
ffi-forum@ffi.no eller 63 80 72 07
 

INNLEDER:
Atle Ommundsen, forsker, FFI

KOMMENTATORER:
Peter Skarsjø, kommandørkaptein, FOH
Lars Saunes, flaggkommandør og sjef, Kystvakten

© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt