Skip Navigation LinksFFI-forum-sensordata

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / no / Aktuelt / Kalender / Tidligere arrangementer / FFI-forum: Fra sensordata til operative beslutninger
Aktuelt
​Sensorer er soldatens øyne og ører i felt. Foto: NTB scanpix.​​​​​​​
FFI-forum: Fra sensordata til operative beslutninger
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
12.11.2012
Linje
- Gode sensorer og effektiv informasjonsflyt er helt nødvendig for å sikre Forsvarets operative evne i framtida, fastslår FFI-forsker Trygve Sparr.

​Sparr er hovedinnleder under FFI-forum med tittelen ”Fra sensordata til operative beslutninger” i Oslo Militære Samfund tirsdag 27. november.

 

Forsvarets øyne og øre

Sensorer er forsvarets øyne og ører i militære operasjoner. Kombinasjonen av informasjon danner forståelse og gjør det mulig å handle relevant basert på det som skjer.

 
Men veien fra sensordata, til nødvendig informasjon og forståelse for en offiser som skal bestemme neste trekk i en operasjon kan være lang. 
 
- Ferske erfaringer fra Afghanistan og Libya tyder på at det er et betydelig forbedringspotensial, påpeker Sparr. I utgangspunktet er det for få sensorer, og det er utilstrekkelig evne til å analysere og fordele informasjon til de som har behov for den.
 

Norge aktiv i Nato-initiativ

Nettopp denne problemstillingen har Nato tatt tak i gjennom de to initiativene: Alliance Ground Surveillance (AGS) og Joint Intelligence, Surveillance and Reconnaisance (JISR). 
 
- AGS er Natos initiativ for å bedre evnen til bakkeovervåking i operasjoner over land, forklarer Sparr. AGS består av fem ubemannede fly av type GlobalHawk med radarsensor og assosiert bakkeinfrastruktur. AGS anskaffes av 13 Nato-nasjoner (hvorav Norge er en) og skal drives av alle 28.

 
- JISR skal forbedre evnen til å dele informasjon, og på den måten gjøre det lettere å sette sammen et forståelig bilde av hva som foregår, fortsetter FFI-forskeren. Det er flere nivåer – faktiske systemer må kunne ”snakke sammen” og metoder for planlegging av innsamling, analyse og distribusjon harmoniseres mellom deltakerne. Også her deltar Norge aktivt.
 

Nasjonale paralleller

Nato-erfaringene har nasjonale paralleller og Forsvaret arbeider med hvordan sensorer best skal utnyttes og informasjonsflyten effektiviseres. FFI samarbeider med Forsvaret, industrien og koalisjonspartnere om å tilpasse konseptene.
 
FFI-forum vil gi en oversikt over Nato-initativene og relatert nasjonal virksomhet. Vi legger også opp til å diskutere viktige foreløpige resultater og noen mulige veier videre.

FFI-forum 27. november

HVOR:
Oslo Militære Samfunds lokaler, Myntgaten 3, Oslo

NÅR:
Tirsdag 27. november kl. 13.00-15.00

PÅMELDING:
ffi-forum@ffi.no eller 63 80 72 07
 

INNLEDER:
Trygve Sparr, forsker, FFI

KOMMENTATORER:
Lasse Halaas, avdelingssjef, IKT-arkitektur og sikkerhet, FLO/IKT
Knut Ivar Rønning,oberst og sjef, Plan- og utviklingsavdelingen, Cyperforsvaret

© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt