Skip Navigation LinksFFI-forum_totalforsvar

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / no / Aktuelt / Kalender / Tidligere arrangementer / FFI-forum: Utvikler vi et totalforsvar tilpasset trusselen og dagens samfunn?
Aktuelt

Dagens trusselbilde krever et totalforsvar hvor Forsvaret samarbeider godt med etater i det sivile samfunnet. Dette bildet er fra en demonstrasjon FFI gjorde sammen med Oslo brann- og redningstjeneste, politiet og ambulansetjenesten tidligere i år. Foto: OBRE.

FFI-forum: Utvikler vi et totalforsvar tilpasset trusselen og dagens samfunn?
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
04.05.2018
Linje
Hva innebærer det egentlig å forsvare et land? Det er det enkle, men samtidig så kompliserte spørsmålet vi forsøker å svare på i neste FFI-forum.

Meld deg på

 

For trusselbildet vi møter blir tilsynelatende stadig mer komplisert. Nasjoner og grupperinger forsøker å påvirke hverandre gjennom en rekke ulike typer aksjoner og metoder. Samtidig dukker det stadig opp nye, ikke nasjonale aktører som kan true befolkningens sikkerhet.


Det nye trusselbildet krever et totalforsvarskonsept der Forsvaret og det sivile samfunn gjensidig støtter hverandre og samarbeider.

 

Forskningssjef Jan Ivar Botnan vil reflektere rundt enkelte lands maktbruk og belyse virkemidler som kan bli brukt mot kritiske samfunnsfunksjoner i det som blir kalt hybridkrig.


Forskningsleder Monica Endregard vil presentere resultater fra forskningsprogrammet «Beskyttelse av samfunnet» (BAS). I BAS forsker FFI på innretningen av totalforsvaret for å håndtere slike kriser.

 

Endregard vil snakke om kommunikasjon mellom totalforsvarsaktører, forsyningsberedskap og sivil understøttelse av Forsvaret. Hvordan samarbeider sentrale departementer i kriser, og hvordan foregår samarbeidet på operasjonelt nivå?


Til høsten skal deler av totalforsvaret opp til «eksamen» i forbindelse med den store Nato-øvelsen Trident Juncture og norsk øvingsaktivitet i tilknytning til denne.


- Å etablere samarbeid mellom flere sektorer er krevende, spesielt hvis samarbeidet skal fungere under de utfordrende forhold som vil herske i krig. Forsvaret og det sivile samfunnet må derfor basere sitt beredskapsarbeid på felles, realistiske scenarioer for hvordan kriser og krig i Norge vil kunne arte seg, understreker forskningsdirektør Janet M. Blatny ved FFIs avdeling Totalforsvar.

FFI-forum 22. mai

HVOR:
Oslo Militære Samfunds lokaler, Myntgaten 3, Oslo

NÅR:
Tirsdag 22. mai
kl. 13.00 - 15.00

INNLEDERE:
Forskningssjef Jan Ivar Botnan, FFI og
forskningsleder Monica Endregard, FFI

KOMMENTATORER:
Lars Lervik, oberst, Avdeling for sikkerhetspolitikk og operasjoner, Forsvarsdepartementet, FD II
Per-Kristian Brekke, assisterende direktør, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB

© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt