Skip Navigation LinksFFI-seminar-Kunnskapsbasert-samfunnssikkerhet

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / no / Aktuelt / Kalender / Tidligere arrangementer / FFI-seminar: Kunnskapsbasert samfunnssikkerhet
Aktuelt

​Lillestrøm stasjon ble, på morgenkvisten 5. april 2000, sperret og det oppsto store problemer med trafikkavviklingen da et godstog kjørte inn i et annet godstog som sto stille på stasjonen. En tankvogn fylt med propan tok fyr og brannen spredte seg. Foto: Scanpix.

FFI-seminar: Kunnskapsbasert samfunnssikkerhet
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
08.05.2015
Linje
Hvordan kan forskning bidra til å gjøre samfunnet mindre sårbart mot framtidige trusler og risikoer? Dette er et av spørsmålene vi tar opp på neste FFI-seminar.

​FFI-seminaret «Kunnskapsbasert samfunnssikkerhet» vil belyse hvordan vi kan utnytte at forskningen som er utviklet innen forsvarssektoren også kommer sivil sektor til gode. Eksempelvis har FFI-prosjektene i serien ”Beskyttelse av samfunnet” vært gjennomført ved FFI siden 1994, i samarbeid med en rekke aktører innenfor sivil beredskap og samfunnssikkerhet.

 

Les også FFI-rapporten: Norges sikkerhetstilstand – en årsaksanalyse av mangelfull forebyggende sikkerhet


 Vi ser økt sivilt-militært forskningssamarbeid som et viktig bidrag til regjeringens innsats for å styrke sikkerhet og beredskap, sier Janet Blatny som er avdelingssjef ved Beskyttelse og samfunnssikkerhet ved FFI. Hun understreker at tverrsektorielt samvirke innen samfunnssikkerhet er viktig for å kunne løse utfordringer i hele krisespekteret.


 Dette vil bidra til bedre utnyttelse av samfunnets forskningsressurser og til at både sivil sektor og forsvarssektoren blir bedre rustet til å håndtere alvorlige hendelser.


Samfunnet mer sårbart

De globale utviklingsendringene påvirker risikobildet, samtidig som samfunnet er blitt mer sårbart gjennom avhengigheter.


Vi har stilt innledere fra politikk, forskning, departementer og andre ansvarlige for samfunnssikkerhet og beredskap, flere spørsmål som vi forhåpentligvis vil få noen svar på under seminaret. Flere av innlederne og andre representanter fra politikk og industri, stiller til en avsluttende paneldebatt.

  • Hvordan gjør vi samfunnet mer robust til å håndtere hendelser og framtidige trusler?
  • Hvordan sikre en velfungerende samfunnssikkerhets- og beredskapskjede som bygger på tverrsektoriell samhandling, ikke bare mellom departementene, men også mellom de underlagte etatene?
  • Hvordan oppnår vi en omforent kunnskapsbasert forståelse av samfunnets utfordringer og sårbarhet?
  • Hvordan kan forskning bidra til å gjøre samfunnet mindre sårbart mot framtidige trusler og risikoer?
  • Hvilke type kompetanse er det behov for når vi skal løse problemstillinger innen samfunnssikkerhet?

 

Målgruppene for seminaret er departementer, direktorater, etater, institutter, industri og andre aktører med ansvar, myndighet og/eller interesse for samfunnssikkerhet.


Når vi vet hva som skjer, kan vi beskytte oss bedre!

FFI 2015

FFI-seminar 26. mai

HVOR:
Oslo Militære Samfunds lokaler, Myntgaten 3, Oslo

NÅR:
Tirsdag 26. mai fra kl. 08.30-15.45

PÅMELDING:
Nett: Påmeldingsskjema under eller facebook.com/
forsvaretsforskningsinstitutt

E-post ffi-seminar@ffi.no
Tlf: 63 80 72 07
 

INNLEDERE:
Hans J. Røsjorde, statssekretær, JD
Monica Endregard, prosjektleder, FFI
Janne Haaland Matlary, prof. Dr. philos., Institutt for Statsvitenskap, UiO
Dennis T. Davis, Vicepresident, Chairman European Comission, IAFRS
Anders Helgeland, prosjektleder, FFI
Ole Martin Mevassvik, prosjektleder, FFI
Marianne Aasen, stortingsrepresentant
Jan Ivar Botnan, forskningssjef, FFI
Per Brekke, avd. direktør, DSB
Henning Søgaard, prosjektleder, FFI

KOMMENTATORER:
John-Mikal Størdal, adm. dir., FFI
Janet Blatny, avdelingssjef, FFI
Viggo Waagen, Chief Risk Officer, Borregaard AS
Torbjørn Svensgård, adm. dir., FSi
Audun Halvorsen, politisk rådgiver, FD

Påmelding:

FFI-seminar: Kunnskapsbasert samfunnssikkerhet
Fornavn:
Etternavn:
Arbeidsgiver:
E-post:
Matallergi
(beskriv type):
Ja, jeg ønsker å motta epost-invitasjoner til FFI-forum og FFI-seminar
© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt