Skip Navigation LinksFFI-seminar-Samhandling-i-nettverk

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / no / Aktuelt / Kalender / Tidligere arrangementer / FFI-seminar: Samhandling i nettverk
Aktuelt
FFI-forskere har testet bruk av sivile teknologier som mobile enheter og skybaserte tjenester for militær bruk. Her er en soldat fra Heimevernet og hans tjenestehund i gang med å teste en FFI-utviklet app. Foto: FFI.
FFI-seminar: Samhandling i nettverk
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
03.04.2014
Linje
Hvordan kan sivile teknologier tas i bruk militært og gjøre Forsvaret i stand til å samhandle bedre i nettverk? Det er ett av flere spennende temaer på neste FFI-seminar.
Forsvaret har som mål å bevege seg mot et nettverksbasert forsvar (NbF) for å skape økt operativ evne. Nye teknologiske muligheter og en mer fleksibel organisasjon er viktige elementer for å takle framtidige utfordringer.
 
FFI spiller en nøkkelrolle i dette arbeidet, og gjennom prosjektserien Samhandling i nettverk (Sinett) forsker vi på nye og kommende teknologier og vektlegger problemstillinger i skjæringspunktet mellom teknologi, menneske og organisasjon.
 
Mandag 28. og tirsdag 29. april vil Sinett-prosjektet presentere store deler av sin forskning på FFI-seminaret Samhandling i nettverk: Fra individer med informasjon til felles situasjonsforståelse.
 
– Forsvaret har mange særegne utfordringer når det gjelder samhandling og teknologibruk. Derfor ser vi mye på hvordan ny teknologi, nye konsepter og ny innsikt fra andre domener kan videreutvikles, tilpasses og anvendes militært, sier Hilde Hafnor som leder Sinett-prosjektet.
 

Internasjonalt program

FFI inviterer til et todagers seminar med et bredt og internasjonalt program som framhever en rekke relevante forskningsområder innen nettverksbasert forsvar. Seminaret er på engelsk.
 
Dag én går vi i dybden og diskuterer ulike framvoksende trender i et nettverksbasert forsvar. På dag to ser vi på de store linjene. Denne dagen starter med en oppsummering av dag én for de som ikke har anledning til å være med begge dagene.
 
Seminaret vil ta for seg flere av utfordringene vi finner i fagfeltet nettverksbasert samhandling generelt og innen nettverksbasert forsvar spesielt. Sammen med forskere og representanter fra organisasjoner og bedrifter fra inn- og utland vil aktuelle og kommende trender legges fram og diskuteres.
 
Les engelsk omtale av seminaret og se utfyllende program over begge dagene.

FFI-seminar 28. og 29. april

HVOR:
Oslo Militære Samfunds lokaler, Myntgaten 3, Oslo

NÅR:
Mandag 28. april og tirsdag 29. april kl. 09.00-15.45/15.00

PÅMELDING:
Nett: Påmeldingsskjema under eller facebook.com/
forsvaretsforskningsinstitutt

E-post ffi-seminar@ffi.no
Tlf: 63 80 72 07
 

© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt