Skip Navigation LinksFra-Sputnik-til-Norsat-og-veien-videre

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / no / Aktuelt / Kalender / Tidligere arrangementer / Fra Sputnik til NorSat og veien videre
Aktuelt

​Velkommen til FFI-forum om romutvikling. Foto: Norsk Romsenter.

Fra Sputnik til NorSat og veien videre
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
18.10.2017
Linje
På FFI-forum tar vi et blikk på norske romvirksomhet fra et FFI-perspektiv, ser på dagens situasjon og mulighetene dette gir for framtiden.

 

Meld deg på FFI-forum

 

I juli i år ble to nye norske satellitter skutt opp: NorSat-1 og NorSat-2. Med dette doblet Norge sin nasjonale «flåte» av mikrosatellitter som brukes til havovervåking, men også til klimaforskning og til å prøve ut nye metoder for dataoverføring.
Se film fra oppskytingen

 

FFI har vært en aktiv aktør i utformingen av norsk romvirksomhet, først sivilt og nå militært. Vi vil fortsette å bidra med vår kompetanse i et tverrsektorielt romsamarbeid.

 

På dette FFI-forumet tar vi et blikk på historien og peker på hva vi mener er viktige trender for den videre utviklingen av norsk romvirksomhet.

 

Romsatsing

For FFI har europeisk samarbeid innen romforskning stått sentralt. I nyere tid har også utvikling av nasjonale demonstratorer og operative kapasiteter i form av mikrosatellitter vært viktig.

 

I 2015 ble romkapabiliteter for første gang innlemmet i forsvarssjefens militærfaglige råd, og i 2016 kom det med i forsvarssektorens langtidsplan.

 

I etterkant har Forsvarsdepartementet fulgt opp med å etablere et program Space som skal iverksette planer og utvikle Forsvarets romvirksomhet videre. Dette åpner for mulige samarbeid om utvikling og etablering av en nasjonal rominfrastruktur og rombaserte tjenester som styrker nasjonal sikkerhet og økonomisk utvikling.

FFI-forum 31. oktober

HVOR:
Oslo Militære Samfunds lokaler, Myntgaten 3, Oslo

NÅR:
Tirsdag 31. oktober fra kl. 13.00 - 15.00

INNLEDER:
Richard Olsen, forskningsleder, FFI

KOMMENTATORER:
Frank Udnæs, avdelingsdirektør i Norsk Romsenter
Oberstløytnant Ole Øyvind Stensli, Forsvarsdepartementet, program Space

© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt