Skip Navigation LinksInternasjonale-utfordringer-for-Forsvaret-

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / no / Aktuelt / Kalender / Tidligere arrangementer / FFI-forum: Nye utfordringer for Forsvaret
Aktuelt
​Hærens jegerkommando i Afghanistan. Foto: Forsvaret
FFI-forum: Nye utfordringer for Forsvaret
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
25.10.2011
Linje
Hvilke internasjonale operasjoner peker dagens trender mot? Og hvilke utfordringer innebærer dette for småstater som Norge?
​Forsvaret har nylig avsluttet et krevende og uventet oppdrag i Libya. Dette er bare et eksempel på hvor uforutsigbare internasjonale operasjoner kan være. Samtidig vil neppe behovet for norsk deltakelse i internasjonale operasjoner avta i framtiden.
 
Det må derfor tenkes nytt rundt hvilke utfordringer Forsvaret kan stå overfor i framtiden.
 

Nye typer utenlandsoperasjoner

Under FFI-forum 25. oktober vil forskere fra prosjektet Challenges in Peacebuilding and Stabilisation Operations (CHIPS II) presentere to ferske rapporter. Den første tar for seg seks nye framtidsscenarioer med operative krav for Forsvaret. Den andre presenterer den nyeste forskningen på småstater i internasjonale operasjoner.
 
- Vi har en ganske klar oppfatning av de nasjonale oppgavene som Forsvaret skal løse, fastslår en av forfatterne, FFI-forsker Per Martin Norheim-Martinsen. Men for utenlandsoperasjoner har det til nå kun blitt vurdert norske bidrag til internasjonale scenarioer utviklet av Nato.
 
Flere trender og utviklingstrekk peker imidlertid i retning av andre typer operasjoner i framtiden, i tillegg til at Norge også skal bidra inn i operasjoner i en FN- og EU-ramme.
 
- Dette innebærer andre rammevilkår og utfordringer enn de det planlegges for i dag. Framtidige scenarioer vil kunne spenne fra begrensete høyintensitetsoperasjoner for å beskytte sivile eller egne borgere, via regionale operasjoner på tvers av landegrenser, til urban fredsbevaring i framtidens megabyer.
 
- Vår første rapport viser for eksempel at framtidens internasjonale operasjoner vil kunne kreve stadig mer spesialiserte kapasiteter som mer fleksible enheter trent blant annet for urbane oppdrag, kompetanse på kultur og samfunn og etterretning, framholder Norheim-Martinsen. Dette kan bety at overføringsverdien mellom oppgaver ute og hjemme blir mindre og at det norske målet om strukturlikhet mellom hjemme- og utekapasiteter kommer under press.
 

Småstaters utfordringer

- Den andre rapporten dere presenterer tar for seg småstater som Norge. Hvilke utfordringer står vi overfor i framtidens operasjoner?
 
- Småstaters største utfordring i dag er å gjøre sine bidrag mer effektive i internasjonale operasjoner, konstaterer medforfatter, FFI-forsker Tore Nyhamar. Det innebærer at de må ha kompetanse på ulike typer av internasjonale operasjoner, og våre viktigste sikkerhetsinstitusjoners måte å gjøre dem på. Mange typer av internasjonale operasjoner – men ikke alle – vil innebære operasjoner som er annerledes enn de hjemmestrukturen krever. Småstaten må derfor også være bevisst konsekvensene av å delta i bestemte operasjoner, både med hensyn til mulighet for å lykkes - og for hjemmeoppgavene.
 
For å kommentere funnene i de ferske FFI-rapportene kommer Høyre-leder Erna Solberg og generalmajor og sjef, Forsvarets Veterantjeneste, Robert Mood.

Relevante r
apporter:
Småstater i internasjonale operasjoner
Trender, scenarioer og sorte svaner utfordringer for fremtidens landmakt
Fremtidens internasjonale operasjoner

 
© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt