Skip Navigation LinksIrans-atomprogram

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / no / Aktuelt / Kalender / Tidligere arrangementer / FFI-FORUM: Irans atomprogram
Aktuelt
Irans president Ahmedinejad
​Irans president Mahmoud Ahmedinejad inspiserer et anlegg for anriking av uran i Natanz. Foto: Scanpix
FFI-FORUM: Irans atomprogram
31.01.2011
Linje
Er det på tide med nytenking i spørsmålene rundt Irans atomprogram? Nedrustningsnestor Hans Blix og FFI-forsker Halvor Kippe innleder årets første FFI-FORUM 1. februar.

 
Akutte bekymringer og langsiktige løsninger

Spørsmålene knyttet til Irans atomprogram er tema for årets første FFI-FORUM 1. februar. Innledere er nedrustningsnestor Hans Blix og FFI-forsker Halvor Kippe.
 
Irans kjernefysiske utvikling følges med bekymring av en hel verden. Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) inspiserer de viktigste anleggene tett.
 
 

Militære hensikter?

Iran er imidlertid lite villig til å diskutere andre deler av dagens og fortidens aktiviteter. Spesielt frykter mange at Irans atomprogram kan ha en rent militær side. Kan Iran lykkes i å produsere våpenuran i det skjulte uten at IAEA eller andre oppdager det?
 
Hensikten med forhandlinger mellom Iran og FNs sikkerhetsråds fem faste medlemmer pluss Tyskland har vært å få Iran til å stanse med anriking av uran, og i større grad samarbeide med IAEA. Dette har så langt ikke lyktes. Iran har liten tillit til løfter fra disse statene, og landet verner om sin rett til å utvikle kjernefysisk teknologi.
 
 

Nye tilnærminger nødvendig

Dette reiser spørsmål om hvorvidt det er på tide å tenke nytt.
 
Finnes det andre aktører Iran vil kunne inngå et multilateralt samarbeid med? Kan verden akseptere at Iran får videreføre urananriking med større grad av internasjonalt innsyn?
 
I mellomtiden ligger bevisbyrden for et fredelig innrettet atomprogram på Iran.
 
Etter innledningsforedragene til Hans Blix og Halvor Kippe, inviterer vi til paneldiskusjon med seniorforsker Sverre Lodgaard ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt og Andreas Persbo, eksekutivdirektør ved Verification Research, Training and Information Centre i London.
Hans Blix, direktør for Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) fra 1981-97 og leder for FNs våpeninspektører i Irak (UNMOVIC) i 2000-03. Foto: Scanpix
FFI-forsker Halvor Kippe. Foto: FFI
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt