Skip Navigation LinksKan-mat-brukes-i-terrorisme

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / no / Aktuelt / Kalender / Tidligere arrangementer / Kan mat brukes i terrorisme?
Aktuelt

FFI, Animalia og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet inviterer til heldagsseminar om matforsvar. ​Illustrasjonsbilde: Shutterstock.

Kan mat brukes i terrorisme?
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
21.09.2017
Linje
Ja, mener FFI-forsker Rebecca Davidson. Hvor trygg er egentlig maten vi spiser? Og hvordan kan vi sikre trygg mat i en usikker tid? Det er temaet for et seminar på veterinærhøgskolen i Oslo 20. oktober.

​Meld deg på

 

– Vi i Norge er heldige. Statistikken over medisinbruk og sykdomsforekomst hos både husdyr og mennesker tilsier at norsk mat er blant verdens tryggeste, sier Sigrun Hauge, Fagsjef mattrygghet i Animalia, som er medarrangør av seminaret.

 

– Det er et resultat av langvarig godt samarbeid mellom næring, myndighetene og akademia for å løse problemer kunnskapsbasert og systematisk.  Det oppstår stadig nye utfordringer, og vi trenger hele tida bevisstgjøring og oppdatering om nye og mulige trusler i framtida, mener Hauge.

 

Last ned programmet


Hest i karbonader og falsk olivenolje

– Hestekjøttskandalen i 2013 viste oss at useriøse selskaper kan bruke matsvindel for å skaffe seg større profitt, påpeker FFI-forsker Rebecca Davidson.


Den gang ble det kjent at DNA fra hest ble funnet i frosne karbonader solgt i britiske og irske supermarkeder. Slik juks er ikke unikt. Tester gjennomført av EU i 2016 avslørte blant annet salg av falsk olivenolje, misbruk av fargestoff for å gjøre oliven grønnere, og feilmerking av fiskesorter.


Mat som angrepsmål

Men juks og svindel er ikke den eneste trusselen. Davidson mener vi må ta høyde for at noen med hensikt kan tilsette noe underveis i matproduksjonen for å skade konsument og matprodusent. Under seminaret vil hun snakke om hvordan FFI og andre for øyeblikket forsker på temaet.


– Slike angrep kan være både økonomisk og politisk motivert. Matindustrien trenger en ny tilnærming for å hindre, forberede og dempe effekten av slike hendelser. Det er her matforsvar kommer inn i bildet, sier Davidson.


Det er for øyeblikket ingen norsk eller europeisk lovgivning for matforsvar. Samtidig må norske matprodusenter som ønsker å eksportere mat til USA oppfylle kravene i amerikansk matlovgivning. Her er matforsvar ett av elementene.


Har laget nye testmetoder

FFI har deltatt i et EU-prosjekt som skal finne testmetoder for å avdekke om mat er blitt forurenset med fremmed kjemisk eller biologisk materiale.


Under ett av forsøkene skulle matindustrien bruke sine standardtester for å finne forurensing som var plantet i matprøver. Standardtestene klarte i de fleste tilfellene ikke å avdekke at noe var unormalt. Det overrasker ikke Davidson.


– Slike standardtester er laget for å fange opp et begrenset utvalg kjemiske eller biologiske stoffer og organismer som vi vet kan naturlig forekomme i matvarer, påpeker FFI-forskeren.


Vi trenger nye metoder som kan gjenkjenne det normale «fingeravtrykket» til en matvare og kan gi utslag når fingeravtrykket forandrer seg, og noe er unormalt.


– Det vil øke sikkerheten, mener Davidson.


Trenger trusselanalyser for matindustrien

Under seminaret i oktober møtes matprodusenter, lovgivere, forskere, etterforskere og andre aktører som jobber for at maten vi spiser skal bli tryggere. Både NTNU, Mattilsynet, FFI, KLF og Forsvaret (Veterinærinspektoratet), Asko og FDA bidrar.


– Vi vil bruke seminaret til å se på mat som en samfunnskritisk infrastruktur, og diskutere hva vi kan gjøre for å få bedre sikkerhet, sier Eystein Skjerve, professor ved Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi ved NMBU.


– Ett av målene er å se på hvordan vi kan implementere prosedyrer som sikrer trygg mat basert på trussel- og sårbarhets-risikoanalyser, risikokommunikasjon og lærdom fra tidligere hendelser.

Seminar om matforsvar

  • Seminaret Matforsvar: Trygg mat i en usikker tid, arrangeres av FFI, Animalia og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og er et heldagsseminar om matforsvar.
     
  • Målet er å øke bevissthet rundt matforsvar og diskutere status for matforsvar i Norge.

Hvor:
NMBU Adamstuen, Ullevålsveien 72.

Når:
Fredag 20. oktober kl. 09.00-15.30

Påmeldingsfrist fredag 13. oktober

Pris:
250 kroner. Mer informasjon om betaling finner du i påmeldingsskjema og på bekreftelseseposten.

Last ned programmet

Meld deg på

 

© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt