Skip Navigation LinksLandmakt-i-balanse

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / no / Aktuelt / Kalender / Tidligere arrangementer / FFI-seminar: Landmakt i framtidig balanse
Aktuelt
​Foto: FFI.
FFI-seminar: Landmakt i framtidig balanse
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
10.09.2012
Linje
Hæren, som står foran store utfordringer, er tema for FFI-seminaret "Veivalg mot en landmakt i balanse" 25. september.

​Til tross for at vi setter betydelige ressurser inn på å dekke løpende behov for landmilitære styrker både ute og hjemme, opprettholdes en rekke praksiser som begrenser landmaktens samlede operative kapasitet og tilgjengelighet. Realisering av en struktur i balanse på lang sikt forutsetter at det tas radikale grep på flere områder. 

Last ned invitasjonen til FFI-seminar 
 
Prosjektet Fremtidens landmakt ved FFI har siden 2009 gjennomført en systematisk analyse av Hæren og Heimevernet for å identifisere en struktur i balanse som kan videreføres på sikt. Dette målet må sees i sammenheng med den nedbygging av landmaktens volum som har skjedd gjennom de siste par tiår.
 
Utviklingen har vært en konsekvens av endringer i økonomiske og sikkerhetspolitiske rammevilkår. Nedbyggingen har derfor
i hovedsak vært nødvendig og ønsket, og har samtidig skapt
rom for innfasing av mer effektive våpensystemer.
 
Reduksjonene i volum har imidlertid ikke vært fulgt av en
styrking av landmaktens samlede operative kapasitet og
tilgjengelighet. Samtidig er heller ikke kostnadene forbundet
med å opprettholde strukturen blitt vesentlig redusert. Dersom
utviklingen fortsetter vil det i løpet av få år kunne bli en kritisk
mangel på operative landmilitære styrker.
 
FFI har vurdert løsninger som innebærer en bedre balanse
mellom:

  • ressurser brukt på utdanning og på å produsere operative
    avdelinger,
  • avdelinger som løser oppgaver i fred og avdelinger som
    løser oppgaver i krise og krig, og
  • reaksjonstid, utrustning og dimensjonerende behov.

 
Last ned "Fremtidens landmakt - veivalg mot en fremtidig norsk landmakt i balanse" FFI-rapport 12-00355

FFI-seminar 25. september

HVOR:
Oslo Militære Samfunds lokaler, Myntgaten 3, Oslo

NÅR:
Tirsdag 25. september kl. 8.30-15.00

PÅMELDING:
ffi-seminar@ffi.no eller 63 80 72 07

FOREDRAGSHOLDERE:
Aril Brandvik
, brigader og sjef, Hærens våpenskole
Iver Johansen, forsker, FFI
Wilhelm Agrell, professor, Universitetet i Lund
Jan Frederik Geiner, major, Hærens våpenskole
Øyvind Østerud, professor, Universitetet i Oslo
Sverre Diesen, forsker, FFI

© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt