Skip Navigation LinksMøt-generaldirektør-Ahmed-Uzumcu

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / no / Aktuelt / Kalender / Tidligere arrangementer / Møt generaldirektør Ahmet Üzümcü
Aktuelt
​Generaldirektør for organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) Ahmet Üzümcü, kommer til Norge og skal holde et åpent foredrag om nedrusting av kjemiske våpen. Foto: Scanpix. 
Møt generaldirektør Ahmet Üzümcü
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
28.05.2013
Linje
Vi inviterer til åpent foredrag om nedrusting av kjemiske våpen med Mr. Ahmet Üzümcü, lederen av OPCW – organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen.

 
Hvor: Østre auditorium E120 ved Høyskolen i Oslo og Akershus, se kart

Når: Tirsdag 4. juni klokken 10.15
 
Üzümcü skal holde foredraget "The Chemical Weapons Convention - A model disarmament and non-proliferation treaty".
 
Forskere fra FFI vil være tilgjengelig for spørsmål i etterkant av foredraget.
 
Situasjonen i Syria viser at bruk av kjemiske våpen fremdeles er en høyst reell trussel. Organisasjonen for Forbud mot kjemiske våpen (OPCW) bistår derfor FNs generalsekretær i arbeidet med å avdekke om slike våpen er brukt.
 

Nedrustingskonvensjon

OPCW er opprettet ved Kjemivåpenkonvensjonen, som av mange regnes for å være blant verdens mest vellykkede nedrustningskonvensjon. Den har vært i kraft siden 1997 og totalforbyr bruk, fremstilling, lagring og handel med kjemiske våpen.

 
De 188 statspartene forplikter seg også til destruksjon av eventuelle eksisterende våpenlagre. Kjemiske våpen er masseødeleggelsesvåpen og konvensjonens totalforbud er et viktig bidrag til det globale fredsbevarende arbeidet.
 
I 2013 er nær 80 % av verdens totale (deklarerte) kjemivåpenlagre destruert. Tre land – USA, Russland og Libya – arbeider fremdeles med destruksjon av sine eksisterende våpenlagre.
 
I tillegg til å vektlegge nedrustning har Konvensjonen for forbud mot kjemiske våpen og OPCW en viktig oppgave i å sikre at kjemiske våpen ikke blir produsert i fremtiden. Av den grunn inneholder konvensjonen bestemmelser om oppsyn med den kjemiske industrien i medlemslandene. 
 
FFI har bistått Utenriksdepartementet under framforhandlingen og implementeringen av kjemivåpenkonvensjonen. Üzümcü skal ha møte med FFIs administrerende direktør, John-Mikal Størdal tidligere på dagen. Etter foredraget skal han møte utenriksminister Espen Barth Eide.
© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt