Skip Navigation LinksNettverksbasert-forsvar-–-en-bedre-vei-fra-visjon-til-revolusjon

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / no / Aktuelt / Kalender / Tidligere arrangementer / FFI-forum: NbF – bedre vei fra visjon til revolusjon?
Aktuelt
Helikopter
Helikopter under øvelsen Cold Challenge i Troms 2011. Foto: Forsvaret.
FFI-forum: NbF – bedre vei fra visjon til revolusjon?
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
08.09.2011
Linje
FFI-FORUM 27. september: Er utviklingen av nettverksbasert forsvar (NbF) i ferd med å bli en rivalisering mellom teknologer og operative behov der førstnevnte har ”kuppet” utviklingen? Og hvordan løser vi i så fall denne utfordringen?

​Nettverksbasert forsvar beskrives ofte som en revolusjon i måten Forsvaret organiserer seg på. Konseptet lover store operative gevinster, blant annet gjennom bedre situasjonsforståelse i militære operasjoner.

Men to tiår etter at arbeidet startet, blir informasjonssystemene stadig mer komplekse, samtidig som de operative resultatene lar vente på seg. Et eksempel er innføringen av hensiktsmessige nettverk på taktisk nivå. Utålmodigheten blant offiserer i felt har allerede meldt seg. Samtidig stilles stadig strengere krav til form og funksjon i forhold til interoperabilitet i internasjonale operasjoner Norge deltar i. Hvordan løser vi denne utfordringen? 

Innen elektronisk krigføring (EK) finnes en suksesshistorie om nettverksutvikling på operativt taktisk/stridsteknisk nivå: NATO CESMO (Co-Operative ESM Operations) er et nettverkssystem for sensorer som ble definert etter operasjonene på Balkan og som i dag er implementert i en rekke Nato-land. Det unike er at utviklingen er gjort av operative avdelinger, taktikkutviklere, industrien, forskere og Nato-grupper sammen. Det er utviklet i flere runder fra vage krav til operative løsninger for en oppsiktsvekkende lav kostnad.

 
I høstens første FFI-FORUM presenterer FFI-forsker Robert Macdonald historien bak CESMO-prosessen i Norge. Deltakerne i panelet representerer spekteret av organisasjoner i Forsvaret og industrien som hver for seg er ansvarlige for en del av utviklingen. Er dette veien å gå for at NbF-revolusjonen skal bli virkelighet? Er dette framtidens modell for utvikling av våre operative evner?
© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt