Skip Navigation LinksUTSYN-FFIs-blikk-pa-forsvarsforskning

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / no / Aktuelt / Kalender / Tidligere arrangementer / UTSYN - FFIs blikk på forsvarsforskning
Aktuelt
UTSYN - FFIs blikk på forsvarsforskning
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
06.01.2017
Linje
Vi presenterer FFIs forskningsplan for perioden 2017-2020. Administrerende direktør John-Mikal Størdal gir oss sine perspektiver på teknologiutviklingen generelt og forsvarsforskningen spesielt.

Meld deg på

 

Under arrangementet får forsvarsminister Ine Eriksen Søreide formelt overrakt forskningsplanen. Deretter forteller sjef for Forsvarsstaben, generalløytnant Erik Gustavson, om sine forventninger til FFIs forskning, før tre FFI-forskere gir oss et innblikk i tre sentrale forskningsområder.

 

Sentrale FoU-områder

Forskning og utvikling (FoU) er et viktig ledd i utviklingen av militære kapabiliteter og operativ evne. Forskningsplanen for fireårsperioden 2017-2020 tar utgangspunkt i den nye langtidsplanen for forsvarssektoren og er utarbeidet i nært samarbeid med våre viktigste oppdragsgivere i og utenfor sektoren.


Forsvaret skal utvikle seg videre mot et høyteknologisk forsvar, og sentrale FoU-områder vil være sensor-, informasjons- og nettverksteknologi, missilteknologi, autonome og ubemannede systemer og forsvar mot den samme nye teknologien. I tillegg vil nødvendige arbeider for å understøtte de sentrale materiellanskaffelsene og støtten til langtidsplanleggingen bli videreført. De senere års satsing på å gjøre FFIs kompetanse mer tilgjengelig for arbeider innenfor samfunnssikkerhet og nasjonal krisehåndtering er ytterligere aktualisert når totalforsvaret nå skal videreutvikles.

 

 

Program

 

13.00

Velkommen


13.05 

FFIs administrerende direktør John-Mikal Størdal gir oss sine perspektiver på teknologiutvikling og forsvarsforskning


13.40 

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide får overrakt UTSYN, FFIs forskningsplan 2017-2020, del 1


Mingling, miniutstilling, mat og drikke


14.10 

Sjef Forsvarsstaben, generalløytnant Erik Gustavson om sine forventninger til FFIs forskning


14.20 

Korte presentasjoner fra FFI:

Forskningsleder André Pettersen om ubemannede systemer

Sjefsforsker Ingebjørg Kåsen om hyperspektral avbilding

Forsker Ane Ofstad Presterud om hvordan Forsvaret kan bli mer effektivt

 

Mingling fortsetter


 

UTSYN – FFIs forskningsplan 2017-2020, del 1 – er en ugradert publikasjon som gir et kortfattet sammendrag av noen av hovedutfordringene for de kommende årene.

utsyn 24. januar

HVOR
Oslo Militære Samfunds lokaler Myntgaten 3, Oslo

NÅR
Tirsdag 24. januar fra kl. 13.00 – 15.00

© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt