Skip Navigation Linksffi-forum-forsvarets-innovasjonsevne

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / no / Aktuelt / Kalender / Tidligere arrangementer / FFI-forum: Forsvarets innovasjonsevne
Aktuelt
I 2008 oppsøkte det lille selskapet Prox Dynamics i Asker FFI med en idé og et forslag til samarbeid. De ville utvikle det minste ubemannede helikopteret de kunne tenke seg for praktisk bruk i militære operasjoner. I dag er dronen Black Hornet blitt et uvurderlig hjelpemiddel i mange lands forsvar.
FFI-forum: Forsvarets innovasjonsevne
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
08.11.2018
Linje
Hvilke synergieffekter kan økt samarbeid mellom sivil og militær innovasjon skape? Det er ett av spørsmålene som tas opp på FFI-forum 27. november.

​Vi debatterer også hvorvidt erfaringene forsvarssektoren har med teknologi- og industriutvikling kan komme sivil sektor til gode.

 

Meld deg på

 

Internasjonalt ser vi et forsvars- og sikkerhetspolitisk landskap preget av endring, stadig mer sammensatte sikkerhetsutfordringer og dyptgripende, raske teknologiske framskritt. Dette berører hele det norske samfunnet, også Forsvaret og totalforsvaret. For forsvarssektoren er disse trendene spesielt viktige når betydelige ressurser skal investeres i nytt forsvarsmateriell for å gi økt operativ evne og økt samfunnssikkerhet.

 

Teknologiutviklingen fører til at militære operasjoner kan utføres mer effektivt, med høyere presisjon og lavere risiko i framtiden. Men det fører også til en endring, der sivile og kommersielle kunnskapsmiljøer blir viktigere i fornyelsen av militært materiell.

 

– For forsvarssektoren blir det viktig å tilpasse seg og kontinuerlig utvikle evnen til å svare på nye trusler i et komplekst og dynamisk sikkerhetspolitisk landskap, sier Hanne Bjørk. Hun leder avdeling Innovasjon og industriutvikling ved FFI, og skal holde hovedinnledningen på dette forumet.

 

I Norge har vi i mange tiår hatt et unikt og tett samarbeid om forskning og teknologiutvikling mellom kunden (Forsvaret), forskningsmiljøer (FFI) og industrien, bedre kjent som trekantsamarbeidet. Resultatet er at brukertilpassede og relevante høyteknologiske produkter har blitt utviklet på relativt kort tid.

 

Det tette samspillet mellom brukermiljøene i Forsvaret, norsk forsvarsindustri og FFI var for eksempel avgjørende for utviklingen av sjømålsmissilet NSM, det bakkebaserte luftvernsystemet NASAMS, og Hugin - verdens mest avanserte autonome undervannsfarkost.

 

Hva er det som har gjort at lille Norge har lyktes med dette? 


I Oslo Militære Samfunds lokaler samler vi representanter fra alle tre hjørnene i trekantmodellen, og ønsker å diskutere en rekke spørsmål knyttet til innovasjon og industriutvikling.

 

I presentasjoner og i paneldebatten tar vi opp temaer som:

  • Hvorfor har Forsvaret behov for å øke sin innovasjonsevne?
  • Hva kan sivil sektor lære av måten forsvarssektoren jobber med teknologiutvikling og innovasjon på?
  • Hvilke synergieffekter kan vi få av økt samarbeid mellom sivil og militær forskning og utvikling og innovasjon?

FFI-forum 27. november

HVOR:
Oslo Militære Samfunds lokaler, Myntgaten 3, Oslo

NÅR:
Tirsdag 27. november kl. 13-15

INNLEDER:
Forskningsdirektør Hanne M. Bjørk, FFI

KOMMENTATORER:
Avdelingsdirektør Sunniva Tofte, Forsvarsdepartementet
Spesialrådgiver Kjell Arne Nielsen – Innovasjon Norge
Professor Magnus Guldbrandsen, TIK-senteret/OSIRIS

© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt