Skip Navigation LinksAnbefaler-bedre-tilsyn-med-samfunnssikkerhet-

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / Bokmål / Aktuelt / Anbefaler bedre tilsyn med samfunnssikkerhet
Aktuelt

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Difi og FFI har evaluert tilsyn med departementenes samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid​. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

Anbefaler bedre tilsyn med samfunnssikkerhet
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
23.05.2017
Linje
Difi og FFI har evaluert tilsynsordningen med departementenes samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid.

Oppdraget ble gitt av Justis- og beredskapsdepartementet (JD) til FFI og direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

 

Last ned rapporten

 

Behov for endringer

Nå har Difi og FFI evaluert den tredje og foreløpig siste tilsynsrunden som er gjennomført. De fleste departementene er i stor grad fornøyd med tilsynsordningen, men det finnes også behov for endringer av både innretning og utforming av den. Evalueringen peker også på at det finnes et gap mellom tilsynsordningens innretning, kravgrunnlag og forventingen til hvilke effekter det er mulig å oppnå gjennom tilsynsordningen.
 
Difi og FFI konkluderer i sin rapport med at dagens tilsynsordning, som er et systemtilsyn, bør bli mer veiledende om ordningen skal videreføres. Hvis formålet er å avdekke reelle sårbarheter i sektorene, bør en i tillegg bruke andre virkemidler.
 
Difi og FFI mener videre det er usikkert om effekten av dagens tilsynsordning står i forhold til ressursbruken. Tilsynet bør i større grad konsentrere seg om samfunnskritiske funksjoner.
 
Rapporten legger også vekt på at instruksen som ligger til grunn for departementenes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap bør tydeliggjøres og omstruktureres for å hindre ulike forventninger til ordningen.

 

Skal fremme godt arbeid med samfunnssikkerhet

Norske departementer har ansvar for samfunnssikkerhet innenfor hvert sitt fagområde. Med samfunnssikkerhet menes vår evne til å verne oss mot og håndtere hendelser som truer grunnleggende verdier og funksjoner, og setter liv og helse i fare. Slike hendelser kan være utløst av naturen, være et utslag av tekniske eller menneskelige feil eller bevisste handlinger.
 
Det er JD som har samordningsansvaret for samfunnssikkerhet i Norge og skal føre tilsyn med at departementene ivaretar samfunnssikkerhet. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) står for den praktiske gjennomføringen av tilsynet, og skriver tilsynsrapportene. 
 
Målet med tilsynet er å kartlegge hvordan departementene arbeider, og fremme god kvalitet i arbeidet. Tilsynsordningen skal dessuten bidra til samarbeid mellom departementene.​
© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt