Skip Navigation LinksDerfor-er-dumpet-ammunisjon-en-miljobombe

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / Bokmål / Aktuelt / Derfor er dumpet ammunisjon en miljøbombe
Aktuelt

Ammunisjon som blir liggende på havbunnen ruster - og kan over tid utgjøre en miljøtrussel og en samfunnsrisiko. Foto: FFI.

Derfor er dumpet ammunisjon en miljøbombe
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
20.06.2018
Linje
Etter de to verdenskrigene ble enorme mengder ammunisjon dumpet i havet. Nå er det bare et tidsspørsmål før mye av ammunisjonen er så korrodert at den eksploderer eller slipper ut giftstoffer.

​FFIs ekspertise kan bidra til en løsning.


Mange hundre tusen tonn ammunisjon ble dumpet i norske farvann etter andre verdenskrig. Det ligger også store mengder sjøminer og flybomber igjen fra krigshandlingene under de to verdenskrigene.

 

Ingen vet hvor mye ammunisjon som er dumpet i Norge alene, men det er et faktum at den mest intensive dumpingen skjedde på Finnmarkskysten. Rundt hundre skipsvrak med ammunisjon er kjent. I Skagerrak ligger det nærmere 40 skipsvrak med kjemiske stridsmidler.  


Europa har et felles problem

En workshop i JPI Ocean – Munition in the sea ble nylig arrangert av FFI, sammen med Forskningsrådet. 55 deltakere fra sju europeiske land deltok.

 

Hensikten var å identifisere felles kunnskapshull og å diskutere gode løsninger. JPI Ocean er et EU-organ for samarbeid om forskning og forvaltning av havene: The Joint Programming Initiative for Healthy and Productive Seas and Oceans.

 

Det dumpede krigsmateriellet er et felles problem, og krever samarbeid og utveksling av kunnskap over landegrensene.


Det handler både om forvaltning og bruk av teknologi. Under workshopen presenterte FFI Hugin-teknologien og den kartleggingen som er gjennomført med Hugin på dumpefeltet for kjemisk ammunisjon i Skagerrak. Les mer om Hugin.


FFI presenterte også prosjektet Kartlegging av krigsetterlatenskaper og dumpet ammunisjon

 

Rust sover aldri

Det finnes ingen enkle løsninger for ammunisjon på havbunnen. Den utgjør en miljørisiko dersom en bare lar den ligge. Rust sover aldri: Giftstoffer vil bli frigjort og tas opp i næringskjeden. Samtidig utgjør ammunisjonen en miljørisiko hvis vi velger å demolere (sprenge). Sjokkbølgene som dannes kan også skade marint liv.


– FFI er en sentral aktør i Norge fordi vi sitter på kompetanse både om ulike typer ammunisjonen og hva de inneholder, men også hvilken samfunnsrisiko og miljørisiko de kan utgjøre, sier Øyvind Albert Voie, forskningsleder ved FFI.


Workshopen varte fra 6. til 8. juni, og ble arrangert i Forskningsrådets lokaler på Lysaker. Deltakerne var både forskere, representanter fra ansvarlige myndigheter, forskningsråd og operative eksplosivryddere.


Tyskerne er kommet lengst

Workshopen viste at Tyskland er det landet i Europa som har kommet lengst med både ansvarsavklaringen, teknologien og forskningen på dumpet ammunisjon. Det skyldes at det er stor økning i aktiviteten i tyske kystfarvann. Den knytter seg til det grønne energiskiftet. Utbyggingen av maritime vindmølleparker gjør at trusler fra krigsetterlatenskaper tas på det største alvor.


I andre land, blant annet Norge, er det fortsatt uklart hvilke myndighetsorgan som sitter med det overordnede ansvaret for problemstillingen.


Det kan derfor være vanskelig å skaffe midler til forskning. Deltakerlandene er enig om at et felles europeisk initiativ er svært viktig.

 

Nyhetsmagasinet Aktuell var i Kirkenes i 1962, for å beskrive dumpingen av krigsammunisjon. Det var riktig at sjøvannet ville tære på granatene – men løsningen var det motsatte av uskadeliggjøring. Foto: Ivar Aaserud/ NTB scanpix.

 


Workshopen i Oslo hadde flere hensikter:

 • å utveksle kunnskap om hvordan de ulike landene håndterer problemstillingen med dumpet ammunisjon i havet
 • å identifisere felles europeiske kunnskapshull og teknologimangler


Rapporten fra Lysaker går nå til JPI Oceans sekretariat i Brussel, som vil vurdere behovet for felles europeisk forskningsinnsats.

 

Arbeidet fortsetter i Roma

Under workshopen annonserte også den italienske delegasjonen at de ønsker å følge opp med en ny i Roma senere i år. Der vil deltakerne diskutere mer konkrete løsninger på behovet for å rydde opp i et problem som aldri vil forsvinne av seg selv.

 

55 deltakere fra sju europeiske land var med på JPI Oceans Munitions in the Sea-workshop på Lysaker tidligere i juni. Foto: FFI.

 

Dette er JPI Ocean

 • JPI Ocean – Joint Programming Initiative for Healthy and Productive Seas and Oceans er et EU-organ for å bedre samordningen av forskningsmidler mellom europeiske land, og legge til rette for bærekraftig vekst gjennom å utvikle felles strategier.
   
 • Organet var et norsk initiativ. Det ble etablert av EU i 2011.
   
 • Medlemmene er fra Belgia, Frankrike, Tyskland, Irland, Italia, Nederland, Norge, Portugal, Spania og Sverige. Organets sekretariat ligger i Brussel.
   
 • JPI-ene skal utfylle EUs rammeprogram, og legge vekt på mer direkte anvendt forskning.
   
 • JPI Ocean tok i 2015 et strategisk initiativ for å etablere et program på dumpet ammunisjon og krigsetterlatenskaper.
   
 • FFI har bidratt i denne prosessen fra starten, og leder i dag søyle 3: Utveksling av kunnskap. 
© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt