Skip Navigation LinksFFI-samarbeider-med-eliteuniversitet-i-England

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / Bokmål / Aktuelt / FFI samarbeider med eliteuniversitet i England
Aktuelt
FFI samarbeider med eliteuniversitet i England
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
16.08.2017
Linje
FFI har inngått en samarbeidsavtale med Imperial College of Science, Technology and Medicine i London. Målet er å finne framtidens sikkerhetsløsninger.

​– Vi møter stadig nye trusler som påvirker både sivilsamfunnet og nasjonalt forsvar. Å forstå disse truslene, hvilke konsekvenser de har og hvilke sårbarheter de fører med seg, krever en kunnskapsbasert tilnærming der vitenskap og teknologi er nødvendig for å finne innsikt og løsninger. Dette krever også militært og sivilt samarbeid, sier avdelingssjef Janet Martha Blatny, som signerte avtalen på vegne av FFI.

 

De to institusjonene skal samarbeide om utdanning og forskning innen samfunnssikkerhet. Avtalen ble signert 9. august, og varer i utgangspunktet i fem år.

 

Avtalen ble signert av FFIs avdelingssjef for Avdeling beskyttelse og samfunnssikkerhet, Janet Martha Blatny, og nestleder for institutt for sikkerhet og teknologi ved Imperial College, Dr. Deeph Chana. Foto: FFI.

 

Topp ti i verden

Imperial College er rangert som nummer åtte blant verdens beste universiteter i både The Times Higher Education World University Rankings 2016-2017 og QS World University Rankings 2018.


– For FFI er det helt nødvendig å samarbeide med andre ledende forskningsinstitusjoner, det er det som driver oss framover, mener sjefsforsker Stig Rune Sellevåg. Han er ansvarlig for den vitenskapelige delen av samarbeidet ved FFI.


Samarbeidet med Imperial vil innebære blant annet informasjonsutveksling, utveksling av forskere eller studenter, felles forskningsprosjekter, møter og workshops.


Blant aktuelle temaer er autonome systemer, samfunnssikkerhet, cyber-sikkerhet, sensorsystemer og beskyttelse mot CBRE-trusler (kjemisk, biologisk, radioaktiv og eksplosiv).


– Nå blir det opp til oss å utnytte mulighetene som ligger i avtalen, påpeker Sellevåg.


Vil påvirke beslutningstagere

Ett av målene med samarbeidsavtalen er å få fram kunnskap som påvirker beslutningstagere nasjonalt og internasjonalt.


– Sikkerhet er en internasjonal utfordring som krever internasjonalt samarbeid, mener Dr. Deeph Chana, nestleder for institutt for sikkerhet og teknologi ved Imperial College.

 
Chana kommer til Norge i september for å diskutere de første konkrete prosjektene. Han ser fram til å samarbeide med FFI, og mener de to instituttene utfyller hverandre.


I forbindelse med signeringen diskuterte partene aktuelle sikkerhetsutfordringer, blant annet klimaendringer og sikkerhetshull i samfunnskritisk infrastruktur.


– Myndigheter og industrien jobber ofte med kort tidshorisont, drevet av aktuelle problemstillinger. Men sikkerhet 20 år fram i tid defineres av systemer og teknologier som allerede er under utvikling. Som akademikere må vi samarbeide med industri og myndigheter for å gi langsiktige sikkerhetsløsninger, mener Chana.


Blatny understreker at FFI allerede har et slikt trekantsamarbeid som arbeidsmetode.
– Dagens trusselbilde er for komplisert til at industri og myndigheter kan håndtere det alene, påpeker hun.

© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt