Skip Navigation LinksMeld-fra-til-politiet-hvis-du-finner-disse

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / Bokmål / Aktuelt / Meld fra til politiet hvis du finner disse
Aktuelt

Så langt i 2017 er det meldt om tre ulike funn av slike beholdere i Sør-Norge. Foto: FFI.

Meld fra til politiet hvis du finner disse
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
24.08.2017
Linje
Giftige ampuller fra andre verdenskrig dukker opp på strender og byggeplasser rundt om i landet.

Da tyskerne inntok Norge hadde soldatene med seg utstyr for å oppdage kjemiske stridsmidler. Etter krigen ble noe av utstyret gravd ned nær tyske militærbaser, eller dumpet i havet. 

 

Last ned FFI-fakta: Meld fra til politiet om du finner disse

 

Med ujevne mellomrom dukker utstyret opp i dagen. Blant annet i januar 2017, da to kompiser med metalldetektor kom over ampuller utenfor Mandal. Det er også rapportert om funn ved Nesodden og i Horten i år.

 

Kan være dødelig

 Noen av beholderne inneholder stoffer som kan være helseskadelige ved hudkontakt, innånding eller svelging. Hvis du finner slike ampuller bør du merke av stedet og varsle nærmeste politimyndighet sier Rune Lausund, forskningsleder ved FFIs avdeling for beskyttelse og samfunnssikkerhet.

 

Hele og uskadde ampuller utgjør ingen helserisiko. Det er først når de er blitt åpnet det begynner å bli farlig. I faktaarket om disse farlige ampullene kan du lese mer om hvordan de ser ut, hva de inneholder, og hvordan de ble brukt. 

 

Ampullene er 6 cm lange sylindere laget av gjennomsiktig hard plast. Innholdet varierer avhengig av hva ampullene var laget for å oppdage. Den mest giftige av dem er merket med to grønne ringer, og inneholder kaliumcyanid.

 

 Cyanidsalter i et surt miljø (som i magesekken) gir hydrogenscyanid, som er svært giftig, forteller seniorforsker Berit Harstad Gilljam ved FFI. 

 

Stoffet gir øyeblikkelig lammelse av åndedrett. Et inntak av 50 mg kan være dødelig. En ampulle inneholder ca. 80 mg. Men det er ikke registrert dødsfall eller skader etter funn av slike ampuller så vidt FFI kjenner til. 

 

 Plasten er ganske hardt, så det skal litt til å ødelegge dem. Men jo lenger ampullene ligger ute i naturen, jo mer slitt blir beholderne, og faren for lekkasje øker, sier Gilljam.

 

Samler på ampuller

Etter funnet i Mandal i januar gjennomført Forsvaret en større opprydning. På funnstedet lå det også andre beholdere med stridsmidler og tåregass. Stridsmidlene var gravd ned i nærheten av en tysk flystripe fra andre verdenskrig. 
 
Hvor mange slike ampuller som finnes begravd rundt i Norge er det ingen som vet. Når politiet får melding om funn er det gjerne enslige ampuller som er blitt skylt i land og blir funnet når det skal ryddes på strender om våren. Andre funn gjøres gjerne på byggeplasser. 
 
Politiet sender ampullene til FFI. Her har forskerne et eget lite «museum» med 60-70 ampuller samlet inn siden andre verdenskrig.
 
Vi tar vare på de fleste. Noen kastets som kjemisk avfall, mens beholdere med cyanidsalter må behandles som spesialavfall, forteller Gilljam.
Hvis du finner en beholder merket med to grønne ringer bør du være ekstra forsiktig. Den inneholder en dødelig dose cyanid. Foto: FFI.

Slik ble ampullene brukt

Hvis soldatene hadde mistanke om at det var kjemiske stridsmidler i luften, plasserte de ampullen i en håndpumpe og pumpet luft gjennom den.

Hvis det var kjemiske stridsmidler i luften, forandret ampullen farge.

© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt