Skip Navigation LinksVidereforer-smart-samarbeid-med-Nederland

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / Bokmål / Aktuelt / Viderefører smart samarbeid med Nederland
Aktuelt

​FFIs administrerende direktør John-Mikal Størdal (til venstre) signerte den nye samarbeidsavtalen sammen med Auke Venema fra det nederlandske forsvarsdepartement, i Haag i Nederland 3. juli 2017. Foto: Det nederlandske forsvarsdepartement.

Viderefører smart samarbeid med Nederland
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
06.07.2017
Linje
Denne uken inngikk Norge en ny samarbeidsavtale med Nederland for å fortsette det felles arbeidet innen romforskning for militære formål.

​Den nye avtalen, en såkalt Technical Arrangement, er en videreføring av et strategisk samarbeid om militær romforskning som Norge og Nederland innledet tilbake i 2013.

 

Den første avtalen gjaldt fra 2013 til 2016. I denne perioden har FFI og de nederlandske forskningsinstitusjonene TNO og NLR samarbeidet om en rekke temaer innen satellittbasert observasjon, kommunikasjon og navigasjon, romvær og romovervåking, og utvikling av mikrosatellittkonsepter for overvåking.

 

– Samarbeidet med Nederland har vært veldig nyttig. FFI, TNO og NLR utfyller hverandre på en svært god måte innen romteknologi og vi er glade for at en ny avtale om videre samarbeid er på plass, sier forskningsleder Richard Olsen, som har ansvaret for denne romforskningen ved FFI.

 

Satser på satellitter

– Denne nye avtalen gir FFI en spennende og kosteffektiv mulighet til å utvikle og demonstrere nye konsepter for Forsvaret, sier Olsen.

 

Olsen påpeker også at Forsvarssjefen har anbefalt økt bruk av satellitter for kommunikasjon og overvåking og at denne anbefalingen er tatt til følge i forsvarssektorens langtidsplan som ble vedtatt i fjor.

 

Den nye avtalen gjelder fra 2017 til 2021 og er spisset inn mot design og bygging av en felles overvåkingssatellitt.

 

– Vi skal også gjøre en felles evaluering av data fra NORSAT-3-satellitten som FFI nå utvikler sammen med Norsk Romsenter, Kystverket og Kongsberg Seatex. Etter planen skal denne satellitten være klar for oppskyting i 2019, sier Olsen.

SMART Milspace

Avtalen omtales som SMART Milspace hvor Milspace refererer til at samarbeidet handler om romforskning til militær bruk.

SMART-samarbeidet

Rammen for denne forskningsaktiviteten er avtalen om Strategic Mutual Assistance in Research and Technology (SMART), som de to nasjonenes forsvarsministre signerte i 2015.

Et annet aktivitetsområde innen SMART er beskyttelsestiltak mot kjemiske, biologiske, radiologiske og nukleære trusler (CBRN).
Les: Smart samarbeid om CBRN

© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt