Skip Navigation LinksVil-du-hjelpe-gode-ideer-med-å-vokse

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / Bokmål / Aktuelt / Vil du hjelpe gode ideer med å vokse?
Aktuelt

​Høsten 2017 demonstrerte FFI et nytt baseforsvarssystem der vaktmannskapene bruker sensorer og autonome droner og kjøretøy for få bedre oversikt.  Den nye avdelingen skal gjøre oss enda bedre på eksperimentering for å finne nye løsninger basert på eksisterende og ny teknologi. Foto: FFI.

Vil du hjelpe gode ideer med å vokse?
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
28.05.2018
Linje
Vi har åtte ledige stillinger i en ny avdeling for innovasjon og industriutvikling.

I dag jobber flere hundre forskere og ingeniører ved FFI på Kjeller. Hovedmålet er å gjøre Forsvaret bedre gjennom å ta i bruk ny eller eksisterende teknologi på smarte måter.

 

Opp gjennom årene har mange ideer og løsninger unnfanget hos FFI, blitt til kommersielle produkter både innen forsvarsindustrien og sivilt.

 

Les også: Demonstrerte fremtidens baseforsvar

 

Nå venter nye teknologieventyr

Avdelingen FFI nå starter opp skal jobbe med å kommersialisere gode ideer og sørge for et enda bedre samarbeid mellom norsk industri, Forsvaret og forskningsmiljøer.

 

– Ny teknologi og nytt materiell må i de fleste tilfeller kommersialiseres gjennom en industriaktør slik at produktene blir tilgjengelige på et kommersielt marked før Forsvaret kan ta det i bruk, sier Hanne Bjørk, forskningsdirektør ved den nye avdelingen.

 

Kronikk: Hvordan har lille Norge klart å ta markedsandeler i noen av verdens mest proteksjonistiske forsvarsmarkeder?

 

– Ofte er forskeren mest opptatt av hva som er nytt, og er over på andre problemstillinger idet nyhetsverdien er borte. Ved å opprette denne nye avdelingen, tar FFI et enda større ansvar for at kunnskapen, teknologien og løsningene vi utvikler gjennom vår forskning faktisk blir tatt i bruk, sier Bjørk.

 

Vil få opp farten

Hun ser for seg at FFI gjennomfører flere hurtige utviklingsløp, der tilgjengelig teknologi blir videreutviklet til konsepter og løsninger Forsvaret kan bruke.

 

For å få til det vil vi legge til rette for økt samarbeid med sivile kompetansemiljøer og industri med teknologi og kunnskap som kan være relevant for Forsvaret.

 

– Vi skal få tannhjulene i maskineriet til å spille bedre sammen. Spesielt skal vi satse på å videreutvikle arenaer for testing og eksperimentering, der offiserer, soldater, forskere og industri jobber sammen om utvikling og problemløsning, forteller Bjørk.

 

Internasjonalt samarbeid

Avdelingen skal være rådgiver innen innovasjonsprosesser, industrisamarbeid, finansiering, og beskyttelse og forvaltning av immateriell verdier (IP). Den skal også jobbe med internasjonalt samarbeid og kompetanseutveksling med nære allierte.

 

– For å få til dette ser vi etter utviklings- og løsningsorienterte personer med initiativ og motivasjon for å skape resultater for FFI og Forsvaret, sier Nils Størkersen, forskningssjef på avdeling innovasjon og industriutvikling.

 

Størkersen har lang erfaring med teknologiutvikling, kommersialisering og industrisamarbeid, og så en mulighet for at hans erfaring kunne komme nye innovasjonsprosjekter til nytte ved å gå inn i den nyetablerte avdelingen som assisterende forskningsdirektør.


– Vi trenger flere mennesker som har erfaring med å ta ideer og teknologi helt fram til konkrete anvendelser, og som kan være «stifinnere» i et kaotisk innovasjonsløp, sier Nils. 

Olav, FFIs forskningsplattform for selvkjørende biler, var med på baseforsvarsdemoen på Ørland høsten 2017.
Forsvarets våpenstasjoner er en del av konseptet FFI og Kongsberg demonstrerte på Ørlan. Stasjonene kan brukes både til å oppdage, overvåke og bekjempe fiender som tar seg inn på et område.
© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt