Skip Navigation Linksforsvarsministeren-besokte-ffi

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / Bokmål / Aktuelt / Forsvarsministeren besøkte FFI
Aktuelt

​Fra venstre forsvarsminister Frank Bakke-Jensen, FFIs styreleder Malin Stensønes og FFIs administrerende direktør John-Mikal Størdal. Foto: FFI.

Forsvarsministeren besøkte FFI
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
06.11.2018
Linje
Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) var i dag på offisielt besøk hos Forsvarets forskningsinstitutt på Kjeller.

Her fikk han en oppdatering på hvordan FFI jobber for å støtte norsk forsvarsplanlegging, og hvilke scenarioer og utfordringer vi mener Forsvaret må kunne håndtere i årene som kommer.


Forsvarsministeren har nylig bedt FFI lage grunnlag for en ny langtidsplan for forsvarssektoren.


– Vi bruker scenarioer og analyserer hvordan ulike operasjonskonsepter egner seg i de forskjellige situasjonene. Det arbeidet danner blant annet grunnlag for hvilke materiellinvesteringer vi mener Forsvaret bør gjøre, forklarer John-Mikal Størdal, administrerende direktør ved FFI.


– Gjennom disse analysene kan vi også bygge opp et helhetlig og langsiktig kostnadsbilde for Forsvaret.


Gir gode råd om teknologi

Bakke-Jensen fikk også en kort demonstrasjon av FFIs forskning på autonomi under sitt besøk.


– Autonome systemer kan få stor innvirkning på hvordan Forsvaret utstyres og opererer i framtiden og hvilke trusler Forsvaret vil møte, sier forskningssjef André Pettersen. Han leder arbeidet med autonome systemer ved FFI.


FFI tester ut både autonome båter, kjøretøyer og droner.


– Målet er å gi råd om hvordan Forsvaret kan bruke denne teknologien, og hjelpe industrien med å utvikle og produsere systemene Forsvaret trenger, sier forskningsdirektør Hanne M. Bjørk, leder for avdeling Innovasjon og industriutvikling ved FFI.


FFI ser rundt hjørnet

FFI er et av Norges største forskningsinstitutter, og har over 500 vitenskapelig ansatte. De fleste er forskere og ingeniører innen fagområdene elektronikk, informasjons- og kommunikasjonsteknologi, automatisering og maskinlæring, realfag, teknologi og IT.


En lang rekke teknologiske avanserte systemer er utviklet ved FFI, for eksempel Penguin-missilet, nytt sjømålsmissil (NSM), den autonome undervannsfarkosten HUGIN og satellitten AIS-sat1.


– Dette har vært et nyttig og interessant besøk. Å se rett fram er enkelt, men FFI hjelper oss å se rundt hjørnet og bidrar til å konkretisere visjonen om hvordan Forsvaret vil kunne se ut i framtiden, sa forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.


– FFIs oppdrag er gjennom vår kunnskap å bidra til et mer effektivt og relevant forsvar, et tryggere samfunn, og å utvikle norsk industri. For å lykkes med dette er vi avhengig av å ha en tett og god dialog med våre eiere. Det har vi hatt i dag, avsluttet styreleder ved FFI, Malin Stensønes.

 

FFIs autonome testbil Olav har nettopp vært med på å forsvare en base under storøvelsen Trident Juncture. Nå er den tilbake på «skolebenken». Foto:FFI.

© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt