Skip Navigation LinksForskningen-FFI-tror-på

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / no / Aktuelt / Videocaster / Forskningen FFI tror på
Aktuelt
FFIs administrerende direktør John-Mikal Størdal ga oss sitt blikk på forsvarsforskning og teknologiutvikling. Video: FFI. Vi beklager den dårlige lydkvaliteten på dette klippet.
Forskningen FFI tror på
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
27.01.2017
Linje
FFIs ugraderte forskningsplan UTSYN forteller hva FFI vil forske på fram til 2020. Her kan du se foredrag om forskningen FFI har tro på, og du kan lese forskningsplanen.

​Se flere videoer lengre ned i artikkelen.

 

– Når vi legger fram FFIs forskningsplan, virker vi kanskje litt motstrøms, i det mange omtaler som «post-fakta-samfunnet». Et samfunn der ønsketenkning, tradisjoner og følelser vektlegges på bekostning av fakta og fornuft, innledet FFIs administrerende direktør John-Mikal Størdal under et arrangement i Oslo Militære Samfund tirsdag 24. januar.

 

FFIs forskningsplan for perioden 2017-2020 viser FFIs satsing på forskning som nettopp skal gi fakta, innsikt og kunnskap til Forsvaret og mange deler av det sivile samfunnet. I «Utsyn» kan du lese om ulike områder der FFI støtter Forsvaret.

 

Det er blant annet forsvarsplanlegging, overvåking i nordområdene, nye kapabiliteter, autonome og ubemannede systemer, nye trusler og samfunnssikkerhet. Felles for alle områdene er at FFIs bistand skal gi et oppdatert, faglig og objektivt grunnlag for beslutninger om Forsvarets videre utvikling, og bidra til styrket kompetanse og løsninger som møter Forsvarets behov.

 

– Forskningsplanen viser konkret hvordan og på hvilke områder vi planlegger å gjøre vår del i byggingen av et forsvar med den kampkraften og bærekraften som kreves i en ny tid, sa Størdal før han overrakte forskningsplanen til forsvarsministeren.

 

 

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide takket for planen ved å understreke hvor viktig det er for Forsvaret å bygge forsvarsevne i en verden der teknologisk utvikling går rasende fort.
 
– Alt John-Mikal snakket om, alt det om ligger i «Utstyn» og alt det vi gjør med langtidsplanen – all forskning vi gjør – handler om en ting, og det er å bygge forsvarsevne. Det er jobben vår i fellesskap – og der gjør FFI en fantastisk god innsats, sa forsvarsminister Ine Eriksen Søreide i sin tale.

 

Generalløytnant Erik Gustavsen, sjef for Forsvarsstaben, ønsket også planen velkommen med å understreke hvor viktig forskning er og blir for Forsvaret.

 

– FFI er en viktig bidragsyter i den videre utviklingen av Forsvaret, og det er ingen tvil om at Forsvaret vil trenge all den støtten vi kan få fra FFI fremover for å håndtere den betydelige utfordringen vi står overfor, sa han i sin tale.

 

 


Hvordan kan forskning bidra til en mer effektiv forsvarssektor?

Det svarte FFI-forsker Ane Ofstad Presterud på i sitt foredrag. Blant annet er anskaffelser av materiell og kostbare krav til materiell en del av svaret. Du kan se det 8 minutter lange foredraget her.  

 


Hyperspektral avbildning

Hyperspektral avbildning er en teknologi som kan tilby Forsvaret automatisk analyse og deteksjon av for eksempel menneskeskapte objekter i naturen. Objekter som et vanlig par øyne ikke klarer å skille ut. I foredraget sitt fortalte FFI-forsker Ingebjørg Kåsen om hvordan FFI og Norge er ledende på denne teknologien.

 

 

Autonome systemer

Autonome systemer som er ubemannet og kan løse oppgaver og samarbeide seg imellom helt uten menneskelig innblanding, vil endre virkeligheten for både sivilsamfunnet og Forsvaret.

 

Det innebærer også en klar utfordring at Norges potensielle motstandere får autonome systemer. Denne teknologien kan du lære mer om i forskningsleder André Pettersens korte foredrag.

 


 

© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt