Skip Navigation LinksForsvarsindustriens-rammevilkår-i-Norge

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / no / Aktuelt / Videocaster / Forsvarsindustriens rammevilkår i Norge
Aktuelt
Hør om hvordan ulike land styrer sine anskaffelser og samarbeid med forsvarsindustri i innledningen til forskningssjef Vidar S. Andersen.
Forsvarsindustriens rammevilkår i Norge
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
28.04.2016
Linje
Hvordan er rammevilkårene til forsvarsindustrien i andre land? Hvordan bør de være i Norge? FFI-forum 26. april belyste temaet for Stortingsmelding 9.

Tirsdag 26. april behandlet Stortinget Meld. St. 9 (2015-2016). Utenriks- og forsvarskomiteen understreker i meldingen at det er viktig at norsk forsvarsindustri har de samme rammevilkårene i hjemmemarkedet som sine konkurrenter. Men hva slags system finnes i andre land?

 

Kort tid etter at Stortinget hadde behandlet meldingen, presenterte forskningssjef Vidar S. Andersen FFIs arbeid med tematikken i meldingen under et FFI-forum i Oslo Militære Samfund.

 

FFI har siden begynnelsen av 2014 systematisk kartlagt noen viktige europeiske lands offentliggjorte anskaffelser på forsvars- og sikkerhetsområdet. Det var da Norge innførte EUs direktiv for forsvars- og sikkerhetsrelaterte anskaffelser.

 

FFI har gjennomført en studie i åpne kilder som viser at en rekke land har ordninger for myndighetssalg av forsvarsmateriell. Regjeringen vurderer nå å innføre en slik ordning i Norge. Undersøkelsen viser at myndighetssalg kan utgjøre en markant og strategisk støtte til industrien og at det er mange ulike måter å organisere dette på. FFI har særlig studert USA, Canada, Storbritannia og Frankrike.

 

Roar Smedsrød, avdelingsdirektør ved Avdeling for økonomi og styring i Forsvarsdepartementet (FD), kommenterte Stortingsmeldingen og behovet for å fortsette praksisen med å ha trekantsamarbeid mellom forskningsinstitutter, forsvarsindustri og Forsvaret. Han understreket blant annet at FD vil invitere sentrale etater som Forsvarsmateriell og FFI og forsvars- og sikkerhetsindustrien for å klargjøre rollefordeling og skape forutsigbarhet.


Torbjørn Svensgård, administrerende direktør i Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening, kommenterte også meldingen. Han kommenterte at forsvarsindustrien i Norge er i vekst og omsetter for 12-14 milliarder kroner i året og at sytti prosent av kundene er utenlandske. Han var glad for meldingen understreket at det er viktig med stabile rammebetingelser i hjemmemarkedet. –Norge bør velge norsk når det ligger til rette for det, sa Svensgård blant annet.

© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt