Skip Navigation LinksHva-gjør-vi-med-arven-etter-krigen

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / no / Aktuelt / Videocaster / Hva gjør vi med arven etter krigen?
Aktuelt
Hva gjør vi med arven etter krigen?
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
31.03.2017
Linje
Dumpet ammunisjon utgjør en samfunnsrisiko. På FFI-forum 28. mars presenterte vi flere tiltak som kan redusere risikoen for både mennesker og miljøet.

​​​​​​​Etter andre verdenskrig og helt fram til 1980-tallet ble ammunisjon dumpet i havet, i den tro at sjøvannet ville tære på og uskadeliggjøre ammunisjonen. I dag vet vi at det ikke alltid skjer.


– Krigsetterlatenskaper og dumpet ammunisjon utgjør en samfunnsrisiko på flere plan, sa forskningsleder Øyvind Voie i sin presentasjon.


 

Avdelingssjef Janet Blatny ved avdeling for beskyttelse og samfunnssikkerhet åpnet FFI-forumet.


Dumpet ammunisjon utgjør en risiko for:

  • Livet i havet
  • Fiskere som får eksplosiver opp sammen med fangsten
  • Oppdrettsfisk
  • Dykkere og mennesker som bader
  • Infrastruktur

 

Det er i første omgang viktig å få kartlagt hvor den dumpede ammunisjonen er og hvor mye det er. Dette skal FFI nå i gang med i et nytt prosjekt. FFI har også utviklet metoder for risikovurderinger som kan brukes for å vite hvor vi bør gjøre tiltak, og hvor vi kan la være.


– Det er viktig at samfunnet nå setter av ressurser til kartlegging, risikovurdering og opprydding, slik at vi får gjort noe proaktivt med denne samfunnsrisikoen. Da kan Forsvaret rydde etter en prioritert liste, og ikke bare dukke opp når alvoret først er ute, sa Voie.


Bare Forsvaret kan rydde

I dag er det ingen som har ansvar for at Norge kvitter seg med den dumpede ammunisjonen. Når ammunisjon eller eksplosiver dukker opp, ofte etter å bli funnet av turgåere, dykkere eller i forbindelse med gravearbeider, rapporteres det til Politiet. Politiet kontakter så Forsvaret, som er de eneste som har lov til å håndtere disse eksplosivene.


Orlogskaptein Wiggo Korsvik fra Forsvarets operative hovedkvarter viste i sitt foredrag bilder fra ryddejobber Forsvaret har gjort og forklarte om omfanget, utfordringene og behovet for ressurser til dette arbeidet.


 

Kommentar av Orlogskaptein Wiggo Korsvik fra Forsvarets operative hovedkvarter.


Kjemiske våpen på havbunnen

I Skagerrak ble det etter andre verdenskrig opprettet et dumpefelt for kjemiske våpen. Her ble det senket en rekke skip som inneholdt store mengde kjemiske våpen og stridsmidler.


Det er Kystverket som har forvaltningsansvaret for dette dumpefeltet. Hans Petter Mortensholm fra Kystverket fortalte i sin kommentar om kartleggingsarbeidet de har gjort de siste årene. Antallet skip på havbunnen var langt høyere enn antatt, og dumpefeltet var mye større enn det som var inntegnet på kartet over dumpefeltet.


 

Kommentar av Hans Petter Mortensholm fra Kystverket.


Farlig for maten vår?

Mattilsynet ønsker mer kunnskap om hvor det er dumpet ammunisjon. Dette finnes det ingen sammenstilt oversikt per i dag.


– Dette er informasjon vi trenger for å forstå årsakene til at vi noen ganger finner høye verdier av for eksempel tungmetaller i fisk og skalldyr, sa Harald Nordås fra Mattilsynet.


 

Kommentar av Harald Nordås fra Mattilsynet.

© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt