Skip Navigation LinksKan-droner-gjore-Europa-mer-selvstendig

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / no / Aktuelt / Videocaster / Kan droner gjøre Europa mer selvstendig?
Aktuelt
Bjørn Olav Knutsen, sjefsforsker ved FFI, har analysert drivkreftene bak utviklingen av europeiske militære droner.
Kan droner gjøre Europa mer selvstendig?
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
01.02.2018
Linje
– Det er viktig å forstå samspillet mellom teknologiutvikling og europeisk sikkerhets- og forsvarspolitikk, mener sjefsforsker Bjørn Olav Knutsen ved FFI.

Som rådgiver for forsvarssektoren skal FFI vurdere hvilke muligheter og utfordringer teknologien gir, og slik bidra til kompetanse og løsninger som møter Forsvarets behov. Like viktig er det å se teknologiutvikling og europeisk sikkerhetspolitikk i sammenheng.

 

Under FFI-forumet 30. januar diskuterte sjefsforsker Bjørn Olav Knutsen hvordan innfasingen av droner bidrar til å rette opp viktige mangler i Europas forsvarsevne. Videocast fra forumet ser du øverst i denne saken. Foredraget er basert på FFI-rapporten Utviklingen av droner og EUs søken etter strategisk autonomi.

 

Hvordan utvikles ny militær teknologi?

EU vedtok i 2016 en global strategi der de har som mål å bli mer uavhengig av Nato, USA og andre aktører på den internasjonale sikkerhetspolitiske arenaen. Knutsen mener Europa må utvikle nye former for forsvarssamarbeid for å nå målet. Dette gjelder spesielt områder der den teknologiske utvikling har hatt mye å si, slik som bruk av droner.

 

– Klarer ikke EU å rette opp viktige mangler i europeisk forsvar, vil det ha negativ påvirkning på utformingen av en europeisk selvstendighet i sikkerhetspolitiske spørsmål, påpeker Knutsen.

Han har analysert drivkreftene bak teknologiutvikling i EU.

 

– For Norge vil det være av stor betydning å følge med og ikke minst forstå de prosesser som nå gjør seg gjeldende. Både EU og Nato er i endring og en ny arbeidsdeling mellom de to institusjonene er i utvikling, sier Knutsen.

 

John Olav Birkeland, oberstløytnant ved Space program, i Forsvarsdepartementet, og Eirik Breidlid, som er forsvarsråd ved Norges EU-delegasjon i Brussel, var invitert for å gi sine kommentarer til temaet. Disse kan du se i videoene under.

 

John Olav Birkeland, oberstløytnant ved Space program i Forsvarsdepartementet.

 

Eirik Breidlid, forsvarsråd ved Norges EU-delegasjon i Brussel.

 


© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt