Skip Navigation LinksUtdanningen-i-Forsvaret-må-bli-mer-digital

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / no / Aktuelt / Videocaster / – Utdanningen i Forsvaret må bli mer digital
Aktuelt
Forholdene ligger til rette for en digital satsing ved Forsvarets høyskoler, mener seniorforsker Ann-Kristin Elstad. Video: FFI.
– Utdanningen i Forsvaret må bli mer digital
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
02.06.2017
Linje
Hva er egentlig digital kompetanse, og hvordan kan dette utnyttes bedre i Forsvarets utdanning? Lær mer i videocasten fra denne ukes FFI-forum.

​​​​Se flere foredrag nederst i saken.

 

Akkurat nå pågår det en utdanningsreform i Forsvaret. 1. september kommer innstillingen til et nytt utdanningssystem. Men rammebetingelsene er allerede klare: Lederutdanningen skal i framtiden koste omtrent halvparten av hva den gjør i dag, og utdanningsinstitusjonene skal slås sammen til en felles høyskole.


– I denne prosessen er det viktig at vi ikke bare ser på teknologi som en metode for å effektivisere og spare penger. Riktig bruk av teknologi kan også bidra til å forbedre utdanningen, mener Hilde Hafnor, forskningsleder ved FFI. Sammen med seniorforsker Ann-Kristin Elstad la hun frem funn fra FFIs forskning på området.


FFI har i mange år støttet Forsvarets arbeid med å utnytte teknologi for å få bedre læring. Arbeidet har omfattet alt fra mobile læringsplatformer og virtuelle læringsfelleskap, til samarbeidslæring på tvers av skoler og geografiske avstander.


– Et moderneforsvar stiller store krav til kompetanse. Vi mener teknologi og teknologiens muligheter har fått for liten plass i utdanningen. Denne utdanningsreformen er en unik mulighet til å rette på det, mener Elstad.


For tilfeldig

FFIs forskning tyder på at digitale løsninger ikke blir systematisk utnyttet i Forsvarets utdanningssystem.


– Enkeltvis har skolene visjoner og ønsker om å styrke digitaliseringen av undervisningen, men det finnes ingen omforente visjoner forankret i ledelsen, og heller ingen retningslinjer for hvordan digitalisering skal gjøres, påpeker Elstad.


– Ofte er det ildsjeler som leder an og tar i bruk ny teknologi og nye læringsmetoder. Dette arbeidet må forankres i ledelsen. Ledelsen må vite hvilke muligheter som finnes, og det må settes i system, slik at man ikke er avhengig av lokale ildsjeler for å dra nytte av ny teknologi.


I debatten som fulgte ble det blant annet trukket frem at innovasjon og nytenkning sjelden starter med at sjefer tar initiativ. Man kan heller ikke beordre folk til å bli innovative.


– Det kan nok hende, men hvis bruk av ny teknologi skal inn i undervisningen, vil det måtte gå på bekostning av noe annet. Vi må frigjøre tid i utdanningsløpet og etablere systemer. Det er et lederansvar, repliserte Elstad


– Vi ønsker ikke å flytte alt over på nett. Men kanskje må vi lage belønningssystemer, eller stille krav om at en viss andel av undervisningen skal foregå digitalt.

 

Forskningsleder Hilde Hafnors innledning

Teknologiens rolle i utdanning har fått liten plass i Forsvarets langtidsplan, påpekte Forskningsleder Hilde Hafnor i sin innledning.

Oberst Morten Henriksens kommentar

 

Oberst Morten Henriksen leder prosjektet som skal etablere en ny, felles høyskole for Forsvaret. – Det ligger mye kultur og tradisjon i Forsvarets lederutdanning. Når du rokker ved det, vekker du mange følelser, sier Henriksen

 

Maria Honerøds kommentar

 

I likhet med Forsvarets høyskoler, er NTNU spredt over flere byer. Maria Honerød er student og leder for NTNUVi – en felles tenketank for NTNU studenter

 

 

© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt