Skip Navigation LinksKOSTER

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / no / Forskningen / Avdeling Analyse / Kostnadseffektiv drift
Forskningen
Foto: Forsvaret.
Kostnadseffektiv drift
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
10.11.2014
Linje
Kostnadseffektiv drift av Forsvaret (KOSTER IV) er det fjerde prosjektet i KOSTER-serien. Hovedoppgaven er å bidra til en helhetlig, rasjonell og effektiv innretting av driften i Forsvaret.

Dette er viktig for å støtte opp under den operative virksomheten og frigjøre midler til investeringer.
 
Prosjektet skal støtte langtidsplanleggingsprosessen og samarbeider tett med Forsvarsdepartementet (FD).  Arbeidet omfatter både konseptuelle studier og avgrensede casestudier til støtte for FD.
 
En viktig del av arbeidet er å identifisere lærdommer fra Forsvarets effektivisering, for på den måten å bidra til at både innrettingen av effektiviseringen i stort er riktig. I tillegg skal prosjektet bidra til at gode tiltak og suksesshistorier fra effektiviseringen trekkes frem og gjenbrukes.
 
Videre forsker KOSTER målrettet på Forsvarets investeringsprosess med tanke på å kunne forbedre denne prosessen. Bakgrunnen for dette arbeidet er ønsket om å kunne gjennomføre investeringer til en lavere initiell kostnad og med en lavere driftskostnad.

 

Prosjektet vil også følge utviklingen i sentrale kostnadsdrivere i Forsvaret, for å kunne foreslå tiltak mot økte kostnader.

© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt