Avdeling Analyse

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / no / Forskningen / Avdeling Analyse
Forskningen
​Hvordan skal de nye krigene vinnes?  Foto: Jacob Aasland Ravndal
Avdeling Analyse
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
13.02.2014
Linje
Avdeling Analyse er rådgiver for Forsvarets strategiske ledelse.
  • Sikkerhetspolitiske studier
  • Operasjonsanalyse 
  • Økonomi 
  • Militære operasjoner

 

Avdelingen utfører et bredt spekter av analyser som omhandler Forsvarets oppgaver, struktur og økonomi, og sammenhengene mellom disse størrelsene.
 
Avdeling Analyse legger vekt på å gi helhetlige råd til Forsvaret. Rådene er basert på tverrfaglig kompetanse og en bred portefølje av prosjekter. Avdelingen har prosjekter innen forsvarsanalyser, operative analyser, kostnadsanalyser, drifts- og personellanalyser, og spesialanalyser. 
 
Avdeling Analyse har stor faglig spennvidde og består av forskere med bakgrunn innenfor operasjonsanalyse, økonomi og sikkerhetspolitikk. I tillegg arbeider et antall offiserer med å tilføre militærfaglig innsikt. De deltar til enhver tid på en del av avdelingens prosjekter. Dette gir avdelingen en evne til helhetlig analyse, forankret i Forsvaret. 
 
Avdeling Analyse er et av landets største miljøer for anvendt operasjons- og systemanalyse. 
 
Den har nære samarbeidsrelasjoner til akademiske institusjoner og søsterorganisasjoner i flere land. Avdelingen er spesielt opptatt av å utvikle kvantitative analysemetoder for strukturutforming, effektivitets- og kostnadsberegninger.

 
 
Kontakt:
Avdelingssjef: Espen Skjelland
Tlf. 63 80 77 00 (77 01)
Avdelingssjef Espen Skjelland. Foto: FFI
© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt